Modlitby a pobožnosti

Modlitba k duchovnímu svatému přijímání

18.03.2018 16:51
Ježíši můj, věřím, že jsi skutečně přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní. Miluji Tě více než cokoli jiného. Přeji si Tě mít navždy ve své duši. Protože Tě nyní nemohu přijmout ve svátosti,  přijď alespoň v duchovně do mého srdce. Jako by jsi už přišel! Objímám Tě a celý se...

Novéna k Duchu Svatému

25.05.2017 21:47
Novéna k Duchu Svatému – Jan Pavel II.   Mladí přátelé, Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království, dával jim poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém zmrtvýchvstání říká...

Korunka k sv. Michaelu archandělu

03.11.2016 14:29
Korunkou k sv. Michaelovi lze krásně uctít tohoto velkého archanděla a devět andělských chórů. Co myslíme pod slovem chóry? Zdá se, že Bůh stvořil různé řády andělů. Písmo rozlišuje devět řádů. Jsou to Serafíni, cherubíni, trůny, panstva, síly, mocnosti, knížectví, archandělé a andělé (Iz 6,2, Gen...

Šiřme úctu k našemu Pražskému Jezulátku

17.11.2014 10:19
Prosím, šiřme tuto výzvu na všechna místa naší české země:   VÝZVA K ČESKÉMU NÁRODU: Drazí bratři a sestry. Žijeme v době, kdy se v celém světě stupňuje snaha o likvidaci rodiny, kdy jsou převraceny hodnoty a zlo se stává dobrem. Nabízíme všem lidem, kteří se nechtějí smířit se současným...

MODLITBA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

17.11.2014 09:47
(Praha 26. 9. 2009) Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses chudým,...

NOVÉNA K VÝROČÍ ZJEVENÍ V MEDŽUGORJI

20.06.2014 07:45
    1. den Modleme se za vizionáře 1. Modlitba ke Královně Míru Matko Boží a Matko naše Maria, Královno Míru! Přišla jsi k nám, abys nás vedla k Bohu. Vypros nám od něj milost, abychom Mu jako Ty i my mohli ne jen říkat: «Ať se mi stane podle Tvého slova!», ale také to naplňovat. Do...

MARIÁNSKÉ LITANIE

15.06.2014 15:31
1.MARIÁNSKÉ Litanie Jana Pavla II. (podle encykliky Redemptoris Mater) Otče, věčná lásko, která jsi nám skrze Marii dala Krista, smiluj se nad námi. Kriste, tělo a krvi Panny Marie, smiluj se nad námi. Duchu svatý, který jsi způsobil v Marii největší dílo milosti, smiluj se nad námi. Maria, plná...

Pobožnost pěti prvních sobot na žádost z Fatimy

03.05.2014 15:17
Panna Maria v Medžugorji nemluvila o žádných jiných poselstvích z minulosti, pouze o svých Fatimských zjeveních. Panna Maria se zjevila ve Fatimě, v Portugalsku, v r.1917 sestře Lucii, ukázala svoje srdce ovinuté trním, a pronesla slova: "Měj soucit se srdcem své Přesvaté Matky, ovinutému...

Modlitba k Panně Marii za rodiny a mír

03.05.2014 10:18
Maria, Matko a Přímluvkyně naše, odevzdáváme Ti všechny rodiny, jedince i celý svět. Královno míru, jako jsi svou přímluvou pomohla snoubencům v Káni Galilejské, tak pomoz i rodinám ve kterých vládne nepokoj, násilí, nedorozumění a sváry. Něžná Matko, pomocnice křesťanů, prosíme Tě, odevzdej nás...

LITANIE A MODLITBA K BL. JANU PAVLU II.

26.04.2014 11:46
DEN PŘED JEHO SVATOŘEČENÍM JSEM PŘELOŽILA PODLE CHORVATSKÉHO TEXTU TUTO POBOŽNOST, ABYCHOM CO NEJVÍCE MOHLI VYUŽÍT TOTO ZŘÍDLO MILOSTI, KTERÉ JE PRO NÁS OTEVŘENO. PAPEŽ JAN PAVEL II. VĚŘIL V PRAVOST MARIÁNSKÝCH ZJEVENÍ V MEDŽUGORJI. O TOM MÁME ŘADU DŮKAZŮ PÍSEMNÝCH A EXISTUJE ŘADA SVĚDKŮ, KTEŘÍ TO...

Modlitba za mír ve světě

04.03.2014 11:38
 Neustálé spory se každou chvíli vymykají kontrole. Pračky, vraždy, války, terorizmus... všechno je to, Bože, dílo Zlého, který chce ovládnout tento svět.Tvoje pluky andělů jsou mnohem mocnější než vojska satana. Znič jejich moc a osvoboď zotročené duše, aby se znovu vydaly po Tvých cestách....
Záznamy: 21 - 31 ze 31
<< 1 | 2