Pobožnost pěti prvních sobot na žádost z Fatimy

03.05.2014 15:17

Panna Maria v Medžugorji nemluvila o žádných jiných poselstvích z minulosti, pouze o svých Fatimských zjeveních.

Panna Maria se zjevila ve Fatimě, v Portugalsku, v r.1917 sestře Lucii, ukázala svoje srdce ovinuté trním, a pronesla slova: "Měj soucit se srdcem své Přesvaté Matky, ovinutému trním, které v každém okamžiku do něj zabodávají nevděční lidé, a není nikdo, kdo by je pokáním vytahoval!

Alespoň ty se pokus mne utěšit a vyřiď, že těm, kteří se po pět prvních sobot v měsíci po sobě jdoucích vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a 15 minut zůstanou se mnou v rozjímání nad tajemstvími růžence, s tím úmyslem, aby mi poskytli zadostiučinění, těm všem slibuji svoji přítomnost v hodině jejich smrti a všechny milosti, které jsou jim potřebné pro spásu duše.

Jedná se o pět prvních sobot, protože mají být zadostiučiněním za pět velkých urážek způsobovaných Neposkvrněnému Srdci Mariinu: Rouhání se Neposkvrněnému početí Panny Marie, proti jejímu Pannenství, proti jejímu Bohomateřství, což je spojeno s odmítáním uznání Panny Marie za Matku všech lidí, dále podsouvání lhostejnosti, přehlížení i nenávisti k Neposkvrněné Matce Marii, a přímé urážení Srdce Mariina na jejích svatých obrazech.