Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

HLAVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE:

13.05.2029 14:03
 
Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, celý růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bible denně, půst o chlebu a vodě (čaji) ve středy a pátky. Pokud je člověk nemocný ať si vybere způsob půstu. Panna Maria by si přála, abychom se na prvním místě postili od hříchu. Dále účast na mši svaté alespoň v neděli, ale co možná nejčastěji. Mír a usmíření (zpověď alespoň jednou měsíčně), obrácení a pevná víra.

Poselství Panny Marie, Královny Míru, prostřednictvím vizionáře Ivana z 12.8.2019

23.08.2019 13:38

 

„Drahé děti, v tomto milostiplném čase vás chci zvláště vyzvat k modlitbě, k vytrvalosti v modlitbě. Tolikrát jsem vám říkala, že můj Syn mi dovolil zůstat s vámi tak dlouho, protože vás chci učit a vychovávat, protože vás chci vést k němu – k mému Synovi! Rozhodněte se pro něho! Dejte Ježíše na první místo ve svých rodinách. Modlete se před ním, abyste mohly přijat milosti. Matka sa modlí za vás všechny a přimlouvá se u svého Syna.“

 

Poselství ze zjevení pro Mirjanu z 2. srpna 2019

02.08.2019 15:57

 Drahé děti, veliká je láska mého Syna. Kdybyste poznaly velikost Jeho lásky, nepřestávaly byste se Mu klanět a děkovat Mu. Stále je živý s vámi v Eucharistii, protože Eucharistie je Jeho Srdce. Eucharistie je srdce víry. On vás nikdy neopustil. I když jste se pokoušely od Něj odejít, On od vás ne. Proto je moje mateřské srdce šťastné, když vidím jak se k Němu naplněni láskou vracíte; když vidím, že k Němu přicházíte cestou usmíření, lásky a naděje.

 Zná moje mateřské srdce, že jste, když se vydáte cestou víry výhonky – poupata. Ale při modlitbě a půstu, budete plody, moje květy, apoštolové mojí lásky; budete nositelé světla a budete rozsvěcovat lásku a moudrost všude kolem sebe.

Děti moje, jako matka vás prosím: modlete se, myslete a meditujte. Všechno, co se vám děje krásného, bolestného, radostného, všechno to působí, že duchovně rostete, že můj Syn roste ve vás. Děti moje, odevzdejte se Mu, věřte Mu, důvěřujte jeho lásce, ať vás On vede. Ať Eucharistie je místo, kde budete sytit svoje duše a potom šírit lásku a pravdu, svědčit o mém Synu. Děkuji vám.

 

Poselství Panny Marie z 25. července 2019

25.07.2019 21:18

„Drahé děti! Mojí výzvou pro vás je  modlitba. Ať modlitba je pro vás radost a věnec, který vás spojuje s Bohem. Dítka, přijdou zkoušky a vy nebudete silní a hřích bude vládnout, ale když jste moji, zvítězíte, protože vaše útočiště bude  srdce mého Syna Ježíše.Proto, dítka, vraťte se k modlitbě až se vám modlitba stane životem ve dne i v noci. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

Poselství prostřednictvím Ivana vizionáře z 5.7.2019

06.07.2019 17:32

Ivan Dragičević měl v pátek 5. července ještě i druhé zjevení v době setkání jeho modlitební skupiny. Po zjevení vyprávěl:

I dnes  přišla Panna Maria velmi radostná a veselá. Všechny nás pozdravila svým mateřským pozdravem. Pochválen buď, Ježíš, drahé děti moje! Potom delší dobu se modlí nad námi všemi se vztaženýma rukama a všem nám požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše co jste vy přinesly k požehnání. Potom se Panna Maria krátce obrátila k nám všem, těmito slovy:

„Drahé děti, v tomto čase vás zvláště chci vyzvat, abyste se rozhodly pro Boha. Dávejte Boha ve svém životě, ve své rodině, na první místo. Zanechte pomíjejícnosti tohoto světa, materializmu. Všeho toho, co vás vzdaluje od mého Syna. Rozhodněte se pevně. Žijte moje poselství. Chci vás i nadále vodit, vodit ke svému Synu. Abyste v Něm našly opravdový, skutečný mír a lásku. Děkuji vám, drahé děti, že jste přijaly mou výzvu.

Potom se Panna Maria dále modlila a já jí doporučoval vás všechny. Všechny vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny. Panna Maria se ještě modlila a rozhloučila se pozdravem – Jděte v pokoji, drahé děti moje. Potom Panna Maria odcházela do Nebe a zanechala za sebou znamení zářícího kříže.

Záznamy: 1 - 5 ze 207
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>