Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

HLAVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE:

13.05.2029 14:03
 
Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, celý růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bible denně, půst o chlebu a vodě (čaji) ve středy a pátky. Pokud je člověk nemocný ať si vybere způsob půstu. Panna Maria by si přála, abychom se na prvním místě postili od hříchu. Dále účast na mši svaté alespoň v neděli, ale co možná nejčastěji. Mír a usmíření (zpověď alespoň jednou měsíčně), obrácení a pevná víra.

Ze zjevení pro vizionáře Ivana 4.10.

05.10.2019 14:46

To nejdůležitější ze včerejšího zjevení pro vizionáře Ivana v době setkání modlitební skupiny na Podbrdu.

Panna Maria se zjevila velmi radostná a veselá.Požehnala všem.

Dala poselství:

I dnes vás zvláště vyzývám k obnově rodinné modlitby. Modlete se, drahé děti, abyste rostly ve svatosti. Aby vaše svatost byla úplná, modlete se. Opouštějte pomíjejícnost tohoto světa, protože to vás vzdaluje od lásky mého Syna. On vás má rád a já vás vedu svojí láskou k Němu. Modlete se, buďte vytrvalí v modlitbě. Vězte, drahé děti, že když je vám nejhůř, já jsem s vámi a pomáhám. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijali moje poselství.

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany

02.10.2019 15:02

Drahé děti! Vůle a láska Nebeského Otce působí, že jsem tu mezi vámi, abych vám mateřskou láskou pomohla v růstu víry v srdci, abyste opravdu mohly pochopit cíl pozemského života a velikost nebeského. Děti moje, pozemský život je cesta k věčnosti, k pravdě a životu - mému Synu. Tou cestou vás chci vést. Vy, děti moje, vy, které stále žízníte po větší lásce, pravdě a víře, vězte, že je jenom jeden pramen ze kterého můžete pít - Důvěra v Nebeského Otce, důvěra v Jeho lásku. Odevzdejte se v plnosti Jeho vůli a nebojte se. Vše to, co je pro vás nejlepší, všechno, co vás vede k věčnému životu, vám bude dáno. Pochopíte, že smysl života není stále chtít a brát, ale milovat a dávat. Budete mít pravý mír a pravou lásku. Budete apoštoly lásky. Budete svým příkladem působit, že ty děti, které neznají mého Syna a Jeho lásku, si budou přát Ho poznat. Děti moje, apoštolové mojí lásky, klanějte se se mnou mému Synu a milujte Ho nadevšecko. Vždycky se snažte žít v Jeho pravdě. Děkuji vám. 

Poselství z 25.září 2019

25.09.2019 22:07
 „Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abych vám pomohla. Dítka, modlete se růženec a uvažujte o tajemstvích růžence, protože i vy ve svém životě procházíte skrze radosti a žalosti. Tím způsobem tajemství přetváříte ve svůj život, protože život je tajemství stále dokud  je nevložíte do Božích rukou. Tak budete mít prožitek  víry, jako Petr, který se setkal  s Ježíšem a Duch Svatý naplnil jeho srdce. I vy jste pozvaní, dítka, abyste svědčili žijíce lásku, kterou vás Bůh den po dni ovíjí mojí přítomností. Proto, dítka, buďte otevření a modlete se srdcem ve víře. 
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

 „Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abych vám pomohla. Dítka, modlete se růženec a uvažujte o tajemstvích růžence, protože i vy ve svém životě procházíte skrze radosti a žalosti. Tím způsobem tajemství přetváříte ve svůj život, protože život je tajemství stále dokud  je nevložíte do Božích rukou. Tak budete mít prožitek  víry, jako Petr, který se setkal  s Ježíšem a Duch Svatý naplnil jeho srdce. I vy jste pozvaní, dítka, abyste svědčili žijíce lásku, kterou vás Bůh den po dni ovíjí mojí přítomností. Proto, dítka, buďte otevření a modlete se srdcem ve víře. 

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

 

Zpráva o zjevení vizionáři Ivanovi Dragićevićovi 13. září 2019

14.09.2019 00:03

 

Při setkání modlitební skupiny se Ivanovi Panna Maria zjevila tento den ještě jednou, a to u Modrého Kříže na kopci Podbrdo ve 22 hodin.

Po zjevení Ivan vyprávěl to nejdůležitější z dnešního zjevení. Sdělil všem přítomným, že se Panna Maria dnes večer zjevila radostná a veselá, všechny pozdravila svým mateřským pozdravem - Pochválen buď Ježíš, drahé děti  moje, a modlila se nad námi, všem požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala všechny předměty, které jsme přinesli k požehnání.

Potom se k nám Panna Maria obrátila slovy: "Drahé děti, i dnes vás chci vyzvat, abyste se modlily za  rodiny, za svatost v rodinách. Drahé děti, modlete se, modlete se, modlete se. Dnes víc než kdy dříve je potřeba se modlit za rodinu, aby se duchovně uzdravila. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Potom Ivan jí doporučil všechny nás přítomné, naše úmysly, naše rodiny a zejména nemocné.

Panna Maria se dále modlila a za modlitby se vzdalovala do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže. Rozloučila se pozdravem – Jděte v pokoji , drahé děti moje.

Záznamy: 1 - 5 ze 213
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>