Korunka – 12 tajemství Ježíšova dětství

10.11.2020 16:36

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

A Slovo se stalo tělem. 

Otče náš… (třikrát) 

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria… 

(dvanáctkrát, postupně se vkládají následující tajemství Ježíšova dětství)

1. … který byl od věků očekáván jako Mesiáš 

2. … který byl zvěstován Panně Marii 

3. … se kterým Maria navštívila Alžbětu 

4. … který byl ohlášen ve snu Josefovi 

5. … který se narodil v Betlémě 

6. … kterému se poklonili pastýři i mudrci z východu 

7. … který byl obřezán osmého dne 

8. … který byl uveden do chrámu 

9. … který musel se svou rodinou utéct do Egypta 

10. …který žil skrytým životem v Nazaretě 

11. … který byl znovu nalezen v chrámě 

12. … který prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…