Aktuality

Doplnili jsme další poutní termíny na tento rok

13.05.2022 12:35
To co přijde ví jen Pán ... Hlásit se můžete na e-mail adrese monikamed@seznam.cz. Dostanete odpověď, že je vaše přihláška přijata. Hlásit se můžete i telefonicky na čísle 604 11 99 31. Pokud právě nemohu...

21. května se bude konat Libanonský mezinárodní kongres v arabštině o plodech Medžugorje

12.05.2022 15:14
Při příležitosti 40 roků mariánských zjevení v Medžugorji a pod záštitou arcibiskupa Alde Cavallia, apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje a kardinála Bechare Boutrosa al-Rahia,...

Mons. Cavalli : Přišli jste na místo veliké milosti

11.05.2022 16:37
V Medžugorji pobývají poutníci z Jihoafrické republiky. Skupinu vede arcibiskup Stephen Brislin. Během pouti se zúčastňují večerního modlitebního programu, a také navštěvují modlitební místa na medžugorských...

Připravuje se již 25.mezinárodní duchovní obnova pro kněze

09.05.2022 23:05
která se bude v Medžugorji konat od 4. do 9. července 2022. Téma: Učte se odemne a naleznete mír (Mt 11, 28-30) „VE ŠKOLE PANNY MARIE“ Přednášející na duchovní obnově bude fra Damir Pavić, ofm., narozený 9....

Medžugorští farníci vyhlásili, že si přejí kapli se stálou adorací

04.05.2022 13:33
Ve svých poselstvích Panna Maria často mluví o tom, že nás vyzývá ke klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. Navíc říká, že Ona je vždy přítomná, když se věřící klanějí jejjímu Synu. Při klanění...

Mons. Cavalli se účastní modliteb na Podbrdu

04.05.2022 13:07
Modlitební skupina „Gospa Majka moja“ každé ráno v 5 hodin zahajuje svoji modlitbu u prvního zastavení radostných tajemství na úpatí Kopce Zjevení. Modlí se radostná a bolestná tajemství růžence a v 6 hodin se...

Statistiky za měsíc duben 2022

04.05.2022 11:57
  Počet podaných sv. přijímání: 105 000 Počet koncelebrujících kněží: 1810 (60 denně)    

Co by se měl každý co nejdříve dozvědět

03.05.2022 16:13
Promluva otce Josipa Radića (přeloženo z Medjugorje-info.com) Každý z nás má každodenně zkušenosti s utrpením. A každodenně se trápíme s tím čemu dát přednost.  Není na světě osoba, která...

Nejbližší pouť do Medžugorje má poslední volná místa

29.04.2022 21:15
Připomínáme, že v autobusu do Medžugorje na svátek Panny Marie, Prostřednici všech milostí jsou ještě poslední volná místa.  Autobus, který vyjíždí 4. května  má nástupní zastávky jak v Praze tak i...

Poutníci z Mexika se přijeli duchovně občerstvit do Medžugorje

29.04.2022 21:04
V Medžugorji je nyní na pouti skupina 15 poutníků pocházejících z několika měst Mexika.  Na pouť se vydali 23. dubna a v Medžugorji zůstávají do 29. dubna. Potom odjíždějí do Říma, kde plánují...

Medžugorský farář, fra Marinko Šakota: Vzkříšení nám dodává naději!

26.04.2022 12:43
Drazí farníci farnosti Medžugorje, drazí poutníci, drazí přátelé na celém světě, Chci vám sdělit několik slov při příležitosti oslav Vzkříšení, Paschy nebo lépe řečeno (pokračujícího) Velikonočního období. To...

Poselství Panny Marie z 25. dubna 2022

25.04.2022 20:49
"Drahé děti! Dívám se na vás a vidím, že jste ztracení. Proto vás všechny vyzývám: vraťte se k Bohu, vraťte se k modlitbě a Duch Svatý vás naplní svojí láskou, která dává radost srdci. Naděje bude vzrůstat ve...

Modlit se za ty, kteří ještě nepoznali lásku Boží

23.04.2022 15:18
Zamyšlení nad poselstvím, které Panna Maria svěřila vizionářce Mirjaně Soldo 18. března 2022 ''Drahé děti! Mateřskou láskou vás vyzývám, abyste plní síly, víry a důvěry hleděly k mému Synu. Jemu otevírejte svá...
Záznamy: 1 - 13 ze 1518
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>