Aktuality

Poselství z 25. listopadu 2020

25.11.2020 20:47
"Drahé děti! Toto je čas lásky, teplosti, modlitby a radosti. Modlete se, dítka, aby se malý Ježíš zrodil ve vašich srdcích. Otevřete svá srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás. Bůh mě poslal, abych byla...

Fra Slavko Barbarić, který žil srdcem, se za nás přimlouvá v Nebi

23.11.2020 20:46
Když myslíme na fra Slavkovo dílo a působení, každopádně se nám v mysli vybaví slovo srdce, které často užíval ve svých mluvených i psaných projevech: modlete se srdcem, postěte se...

Připomínáme si již 20. výročí úmrtí medžugorkého kněze fra Slavka Barbariće

21.11.2020 00:58
Mnozí poutníci, kteří ve velkém množství putovali do Medžugorje s kanceláří Vérité již ve válečných letech od roku 1992 až do podzimu roku 2000 (fra Slavko zemřel  24. listopadu 2000 na kopci Križevac pod...

ZNAMENÍ ČASU Z BIBLICKÉ PERSPEKTIVY

13.11.2020 21:30
     – CIVILIZACI HROZÍ NOVÉ CREDO A ANTIKRIST / Radiopostaja Mir Medžugorje, emise Agape vysílané 10.10. 2020 Rozhovor s fra Ivanem Dugandžićem, který je dlouhé roky...

Známá španělská spisovatelka se před léty náhle obrátila v Medžugorji

08.11.2020 22:48
  Poselství, které slyšela, se týká každého z nás. Poselství se šíří světem. Známá španělská spisovatelka Maria Vallejo Nagera se náhodou ocitla v Medžugorji a to v postoji...

Medžugorská statistika za měsíc říjen 2020

04.11.2020 12:42
Poćet koncelebrujících kněží: 1043 (33 denně) Počet podaných svatých prijímání: 33 000  

Homílie apoštolského administrátora H. Hosera při mši svaté o Slavnosti Všech Svatých

01.11.2020 21:46
Překlad homílie z biskupovi mše svaté na vnějším oltáři farnosti Medžugorje: Drazí bratři a sestry, měsíc listopad, poslední měsíc liturgického roku, začíná slavností Všech svatých. Kdo jsou světci? Jak je...

Zamyšlení nad posledním poselstvím Panny Marie

31.10.2020 14:43
Panna Maria nás zve na “těžší cestu” Na první pohled, se mi zdálo, že slova Panny Marie v posledním poselství z 25. října nejsou nic nového, že mne nijak neoslovují v mé současné situaci. Ale, když jsem nad...

Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. října 2020

25.10.2020 22:15
   „Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám oni byli příkladem a pomocí. Satan je silný a zápasí, aby co nejvíce srdcí přitáhl...

Interview s biskupem Henrykem Hoserem ve svátek sv. Jana Pavla II.

23.10.2020 23:22
SANJA: Otče arcibiskupe, chvála Kristu i Panně Marii a vítejte v našich Zprávách z Medžugorje (pravidelná čtvrteční relace Informačního centra Medžugorje virtuálně vysílaná pro zájemce v celém...

Uzdravení slepé matky

23.10.2020 23:14
Paní Penfertonová byla jste svědek toho uzdravování. Dokonce jste se i modlila za tu slepou ženu. Můžete nám říci něco o svém zážitku? Včera (19. října 2010) v podvečer jsem šla ne večerní mši. Seděla...

Zázračné uzdravení díky růženci

12.10.2020 12:29
 Sherry a Ron osm roků toužili po vlastním dítěti. Sherry konečně otěhotněla a jejich radost byla nepopsatelná. Ale při prohlídce lékaři děťátku stanovili nějakou nevyléčitelnou vadu srdce. Rodiče se...

Oslava svátku sv. Faustiny v Medžugorji

06.10.2020 11:21
O svátku sv. Faustiny Kowalské (5. října) byla v Šurmancích, v jednom z filiálních kostelů farnosti Medžugorje, mše svatá,   kterou vedl medžugorský kněz, fra Renato Galić, který během mše mluvil o...
Záznamy: 1 - 13 ze 1243
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>