Aktuality

Zamyšlení medžugorského faráře, fra Marinka o víře

22.02.2018 15:10
Někdo řekne, že jeho babička měla dětskou víru, protože ona neuměla ani číst. Její víra se nemohla rozvíjet, protože nečetla teologické knihy a náboženské časopisy. Ale sv. Bonaventura napsal, že nějaká taková...

Medžugorje a Široki Brijeg si připomněly oběti minulých válek

14.02.2018 14:16
Medžugorje si v těchto dnech připomnělo svoje oběti z nedávných válek. Tak i tento rok na svátek blahoslaveného kardinála Alojzije Stepince, tedy v sobotu, 10. února, se v medžugorském farním kostele slavila...

Rozhovor s Mons. W. Mixou

10.02.2018 17:25
Když analyzujeme poselství Panny Marie, pochopíme, že směřují k hlubšímu spojení s Kristem. Poselství jsou voláním, abychom obnovili a prohloubili spojení s jejím Synem. Když nás vyzývá ve svých poselstvích ke...

Svědectví medžugorské poutnice

10.02.2018 10:46
Porod pro nebe   Na úvod musím napsat, že jsme v roce 1994 poprvé navštívili s manželem Medjugorje. Byli jsme nadšeni. Nebe se tam sklání k zemi a zahrnuje nás svými milostmi. V roce...

Vzpomínky medžugorského faráře na setkání s významným teologem o. Laurentinem

05.02.2018 11:02
Na podzim minulého roku zemřel René Laurentin, známý francouzský teolog, exegeta, historik. Ale mimořádné stopy po sobě zanechal v oblasti mariologie. Mnoho úsilí vložil do zkoumání mariánských zjevení v...

Poselství pro Mirjanu z 2.2.2018

02.02.2018 14:42
    Drahé děti, vy, které můj Syn miluje, vy které já miluji nesmírnou mateřskou láskou, nedovolte, aby sobectví, sebeláska vládly světem. Nedovolte, aby láska a dobrota byly skryté. Vy, kteří jste...

Medžugorská statistika za leden 2017

01.02.2018 17:06
Počet svatých přijímání: 41 000 Počet koncelebrujících kněží: 867 (27 denně)  (medjugorje.hr)

Je možné očekávat brzké uznání Medžugorských zjevení?

31.01.2018 12:28
 / Ivan Ugrin, Glasnik Mira, č. 10, říjen 2017 / Mezinárodní teologickou komisi pro Medžugorje založila v roce 2010 Kongregace pro nauku víry na podnět papeže Benedikta XVI. Výzkumné radě předsedal...

Divadelní představení o díle fra Didaka v Medžugorji

29.01.2018 17:01
  Při příležitosti 100. výročí událostí při kterých fra Didak Buntić odvedl hladové děti z Hercegoviny do Slavonie bratrstvo františkánských terciářů a členů františkánské mládeže ze Širokog Brijegu,...

Poselství, 25. ledna 2018

25.01.2018 20:03
  „Drahé děti! Tento čas ať je pro vás časem modlitby, aby Duch Svatý skrze modlitbu sestoupil na vás a dal vám obrácení. Otevřete svá srdce a čtěte Písmo svaté, abyste skrze svědectví i vy byly blíže...

Obřad přijímání a slibů medžugorské františkánské mládeže

24.01.2018 11:11
Při večerní mši svaté ve farním kostele sv. Jakova, v neděli 21. ledna, více než stovka členů medžugorské Františkánské mládeže – Frama slavilo obřad přijímání a slibů pod heslem:  „Ať vaše láska stále...

Svatý František a Panna Maria

20.01.2018 15:41
  Svatý František z Assisi miloval Pannu Marii nevýslovnou láskou a zvláštním způsobem ji vybral  za ochránkyni  a přímluvkyni svého řádu. Maria je podivuhodná spolupracovnice Božího...

Výročí vysvěcení medžugorského farního kostela

19.01.2018 11:39
  Letos je to již 49 roků od vysvěcení farního kostela sv. Jakova v Medžugorji. Po založení farnosti v roce 1892, první farní kostel, na tu dobu velký a pěkný, byl  dokončen v roce 1897....
Záznamy: 1 - 13 ze 874
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>