Modlitba Dvou Srdcí Lásky

04.08.2019 14:46

Tato pobožnost sice nevzešla přímo z Medžugorje, ale ze soukromých zjevení katolického kněze otce Monforta, který s členy svého společenství jezdí také do Medžugorje.

I Panna Maria v medžugorských zjeveních žádá, abychom se zasvěcovali Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jejímu Neposkvrněnému Srdci.

Podle těchto dvou srdcí tato cestovní agentura získala svůj název 

"Dvě Srdce" ! 

+++

 

 

KATOLICKÉ SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY

JEŽÍŠOVA A MARIINA


 

Modlitba Dvou Srdcí Lásky

( modlí se na klasickém růženci )

 

NA MALÝCH ZRNCÍCH 10 krát:

Ježíši! Maria!  Miluji Vás.

Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše!

Amen.

 

Na velkém zrnku:

Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce!

Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi,

abych mohl naučit druhé vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zranĕné srdce k sobĕ a nevracej mi je,

dokud se nestane planoucím ohnĕm Tvé lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě

a posvět’ mne v plamenech své lásky.

Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí,

vždyt´ Ti zcela náležím.

Amen.

 

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá  Lásko!

Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev

do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.

Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,

sjednot´ mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.

Ó Srdce lásky,

darujte život a spásu, slávu a lásku.

Amen.

 

Ó Ježíši! Ó Maria!

Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.

Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.

 

Ó Srdce lásky! Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.

 

Imprimatur:

Olomouc 1.2.2000  generální vikář Mons. Milan Kouba  č. J.135/2000

www.twoheartsoflove.com

 

S dalšími informacemi k tomuto tématu se můžete seznámit na adrese

www.2srdcelasky.cz