Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

HLAVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE:

13.05.2029 14:03
 
Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, celý růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bible denně, půst o chlebu a vodě (čaji) ve středy a pátky. Pokud je člověk nemocný ať si vybere způsob půstu. Panna Maria by si přála, abychom se na prvním místě postili od hříchu. Dále účast na mši svaté alespoň v neděli, ale co možná nejčastěji. Mír a usmíření (zpověď alespoň jednou měsíčně), obrácení a pevná víra.

Zpráva o zjevení vizionáři Ivanovi Dragićevićovi 13. září 2019

14.09.2019 00:03

 

Při setkání modlitební skupiny se Ivanovi Panna Maria zjevila tento den ještě jednou, a to u Modrého Kříže na kopci Podbrdo ve 22 hodin.

Po zjevení Ivan vyprávěl to nejdůležitější z dnešního zjevení. Sdělil všem přítomným, že se Panna Maria dnes večer zjevila radostná a veselá, všechny pozdravila svým mateřským pozdravem - Pochválen buď Ježíš, drahé děti  moje, a modlila se nad námi, všem požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala všechny předměty, které jsme přinesli k požehnání.

Potom se k nám Panna Maria obrátila slovy: "Drahé děti, i dnes vás chci vyzvat, abyste se modlily za  rodiny, za svatost v rodinách. Drahé děti, modlete se, modlete se, modlete se. Dnes víc než kdy dříve je potřeba se modlit za rodinu, aby se duchovně uzdravila. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Potom Ivan jí doporučil všechny nás přítomné, naše úmysly, naše rodiny a zejména nemocné.

Panna Maria se dále modlila a za modlitby se vzdalovala do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže. Rozloučila se pozdravem – Jděte v pokoji , drahé děti moje.

Poselství ze zjevení pro Mirjanu 2. září 2019

02.09.2019 16:04

Drahé děti, modlete se! Modlete se růženec každý den – ten věnec květů, který mne, jako matku, přímo spojuje s vašimi bolestmi, trápením, přáními a nadějemi.

Apoštolové mojí lásky, s vámi jsem skrze milost a lásku mého Syna a žádám od vás modlitby. Svět tolik potřebuje vaše modlitby, aby se obracely duše. Otevřete s plnou důvěrou svoje srdce mému Synu a On v nich zapíše souhrn svých slov — a to je láska. Žijte nerozpadající se spojení s Nejsvětějším Srdcem mého Syna. Děti moje, jako matka vám říkám, že je nejvyšší čas, abyste poklekly před mým Synem, abyste ho uznaly za svého Boha, střed svého života. Přineste mu dary, to co On má nejraději, a to je láska k bližnímu, milosrdenství a čistá srdce.

Apoštolové mojí lásky, mnohé moje děti  ještě neuznávají mého Syna za svého Boha, ještě nepoznaly Jeho lásku. Ale vy svojí modlitbou vyslovovanou z čistého a otevřeného srdce, dary, které přinášíte mému Synovi, učiníte, že se i nejtvrdší srdce otevřou. Apoštolové mojí lásky, síla modlitby vyslovené ze srdce — mocné modlitby plné lásky — mění svět. Proto, děti moje, modlete se, modlete se, modlete se. Já jsem s vámi. Děkuji vám.

Poselství z 25. srpna 2019

25.08.2019 22:32

"Drahé děti! Modlete se, pracujte a vydávejte s láskou svědectví pro Království nebeské, aby vám bylo dobře tady na zemi. Dítka, vaší námaze Bůh stonásobně požehná, budete svědky v národech, duše nevěřících pocítí milost obrácení a Nebe bude vděčné za vaše úsilí a oběti. Dítka, svědčte s růžencem v ruce, že jste moji, a rozhodněte se pro svatost. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Poselství Panny Marie, Královny Míru, prostřednictvím vizionáře Ivana z 12.8.2019

23.08.2019 13:38

 

„Drahé děti, v tomto milostiplném čase vás chci zvláště vyzvat k modlitbě, k vytrvalosti v modlitbě. Tolikrát jsem vám říkala, že můj Syn mi dovolil zůstat s vámi tak dlouho, protože vás chci učit a vychovávat, protože vás chci vést k němu – k mému Synovi! Rozhodněte se pro něho! Dejte Ježíše na první místo ve svých rodinách. Modlete se před ním, abyste mohly přijat milosti. Matka se modlí za vás všechny a přimlouvá se u svého Syna.“

 

Záznamy: 1 - 5 ze 210
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>