Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále do března 2020 sdělovala poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každý měsíc, ale též při zjevení 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života a při nich též přijímají poselství.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sdělovala poselství, zejména při setkáních modlitební skupiny medžugorských farníků, kterou vede Panna Maria prostřednictvím vizionáře Ivana.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Poselství z 25. června 2023

25.06.2023 22:56

 Drahé děti! Nejvyšší mi dovolí, abych byla mezi vámi, abych za vás prosila, abych vám byla Matka a útočiště vaše. Dítka, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě a Bůh vám hojně požehná. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

 

Mimořádné zjevení pro vizionáře Ivana 23.6.2023

24.06.2023 10:21

Nejsou v současném světě taková krásná slova, kterými by bylo možné vyjádřit krásu toho setkání, a zvláště je těžké vylíčit lásku, kterou nás miluje Panna Maria.

I dnes Panna Maria přišla k nám radostná a veselá, veselá zvláštním způsobem. Všechny nás pozdravila svým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje! A potom vztáhla ruce a modlila se určitou dobu zde nad námi nade všemi ve svém aramejském jazyce. Potom se modlila zvláště i nad vámi zde přítomnými nemocnými.  

Potom se Panna Maria určitou dobu věnovala zvláště modlitbě za mír ve světě.

Obrátila se i k nám těmito slovy: Drahé děti, i dnes vás chci vyzvat k míru. Tady jsem se představila jako Královna Míru a vás vybízím, abyste byli mými nositeli míru v tomto unaveném světě. Noste mír, modlete se za mír. Modlete se za mé plány, které si přeji uskutečnit. Chci vám zopakovat: Můj Syn mi dovoluje, abych zůstala tak dlouho spolu s vámi, protože vás chci učit, vychovávat a všechny vodit k Němu, abyste v Něm nalezli pravý, skutečný mír. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly moji výzvu.

Potom Panna Maria udělila nám všem svoje mateřské požehnání a požehnala vše co jste přinesli k požehnání. Doporučil jsem vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny. Zvláště vás zde přítomné nemocné. Potom se Panna Maria určitou dobu modlila nad námi nade všemi a modlila se zvláště i za kněze, kteří působí v této farnosti. Potom se Panna Maria vzdálila ve znamení světelného kříže s pozdravem: Jděte v pokoji, drahé děti moje.

 

Poselství z 25. května 2023

25.05.2023 21:06

„Drahé děti! Zvu vás, abyste šly do přírody a modlily se, aby Nejvyšší hovořil ve vašem srdci a abyste pocítily sílu Ducha Svatého, abyste svědčily o lásce, kterou Bůh má ke každému stvoření. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.“

 

Poselství Panny Marie z 25. dubna 2023

25.04.2023 21:02

„Drahé děti! Volám vás všechny, abyste byly nositeli míru a radosti vzkříšeného Ježíše pro všechny ty, kteří jsou daleko od modlitby, aby je Ježíšova láska skrze váš život proměnila k novému životu obrácení a svatosti. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu!“

Poselství z 25.3.2023

25.03.2023 20:40

„Drahé děti! Ať pro vás tento čas bude časem modlitby.“

 

Záznamy: 16 - 20 ze 293
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>