Archiv článků

HLAVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE:

13.05.2029 14:03
  Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, celý růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bible denně, půst o chlebu a vodě (čaji) ve středy a pátky. Pokud je člověk nemocný ať si vybere způsob půstu. Panna Maria by si přála, abychom...

20. Mezinárodní duchovní obnova pro MANŽELSKÉ PÁRY

06.11.2019 15:02
se bude konat v Medžugorji od 6. do 9. listopadu 2019 téma: "Hledejte nejdříve království Boží!" (Mt 6, 33)

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Mariinu

28.08.2019 20:35
Ó, přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, projev svoji lásku k nám. Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi. My Tě bezmezně milujeme. Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme. Ó, Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Ty víš, že...

Zásvětná modlitba Srdci Ježíšovu, kterou Panna Maria sdělila v Medžugorji

27.08.2019 15:41
O, Ježíši, víme, že jsi byl dobrotivý a že jsi za nás dal své Srdce. To je korunováno trnovou korunou a našimi hříchy. Víme, že nás i dnes prosíš, abychom nepadli. Ježíši, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Svým Nejsvětějším Srdcem nám uděl, abychom se všichni milovali. Ať ustane nenávist mezi...

Seminář půstu, modlitby a ticha pro české poutníky

17.08.2019 00:00
Vyhlašujeme další termín oblíbeného semináře půstu, modlitby a ticha pro české poutníky! Tentokrát se budou tyto "duchovní hody" ojediněle konat v prázdninovém měsíci srpnu jako příprava na oslavy Panny Marie Královny Termín poutě Od soboty 17. 8. do soboty 24. 8. 2019, tedy osmidenní...

Program 30. festivalu mládeže v Medžugorji

01.08.2019 00:00
30. MLADIFEST   MEZINÁRODNÍ MODLITEBNÍ FESTIVAL MLADÝCH Medžugorje, 1. 8. – 6. 8. 2019  1. 8. 18.00     Modlitba růžence 19.00     SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MLADIFESTU Eucharistie 21.00 – 22.00     Klanění před Nejsvětější...

24.Mezinárodní duchovní obnova pro kněze

12.07.2019 07:18
Od 8. do 13. června v Medžugorji probíhá duchovní obnova pro kněze z celého světa. Letos se jich na 24. duchovní obnovu na téma: "Následuj mne" sjelo do Medžugorje 346 z 32 zemí světa. Přednášejícími jsou fra Marinko Šakota, farář medžugorský, a Msgr. Henryk Hoser, apoštolský vizitátor v...

Ohlédnutí za oslavami 38.výročí zjevení v Medžugorji

08.07.2019 18:07
Farníci Medžugorje, spolu s poutníky ze všech končin světa oslavili v modlitebním ovzduší  mimořádný den roku, 38. výročí mariánských zjevení. Lidé se sjížděli do Medžugorje na tyto oslavy několik dnů předem, někteří dokonce několik dnů šli pěšky.  24. června 2019 se již tradičně konal...

Fra Miljenko Šteko: Žádná síla nemohla zastavit člověka na cestě k jeho Matce

08.07.2019 18:04
Na počátku mešní slavnosti fra Miljenko Šteko řekl: ''Chceme slavit Boha kvůli naší svaté Církvi, která v Kristovu náměstku, Svatém otci Františkovi, poznala všechny plody Medžugorje a zde se stala zvláště přítomná skrze apoštolského vizitátora, arcibiskupa Henryka Hosera, který mi svěřil úkol,...

22. Mezinárodní setkání kněží

08.07.2019 00:00
    24.  MEZINÁRODNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KNĚZE se bude konat v Medžugorji od 8. do 13. července 2019   „Ve škole Panny Marie“
Záznamy: 1 - 10 ze 1294
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>