Archiv článků

HLAVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE:

13.05.2029 14:03
  Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bible denně, půst o chlebu a vodě (čaji) ve středy a pátky. Pokud je člověk nemocný, ať si vybere způsob půstu. Panna Maria by si přála, abychom se...

Také Slovensko se zapojilo do papežem vyhlášené modlitební akce za ukončení pandemie

07.05.2021 12:11
„Mariino Slovensko“ je název iniciativy nepřetržité modlitby růžence 24 hodin denně během celého letošního měsíce května. Modlitby začaly 1. května o půlnoci a zkončí 31. května, také o půlnoci. „Mariino Slovensko“ je odpovědí na květnový modlitební maraton růžence papeže Františka. Iniciativu...

Jeden ze známých medžugorských farníků se modlil na Podbrdu

07.05.2021 11:07
Často se při modlitbách na Podbrdu setkávám s tímto mladým, urostlým mužem. Po posvátných místech kopce Podbrdo chodívá vždy bosý, pohroužený do modliteb. Tento medžugorský rodák vynikl v oblasti sportu, vystoupil na nejvyšší světovou příčku konkrétně, v tenisu.  Je i veliký...

Probíhá modlitební akce Růženec za ukončení pandemie od 1. května

07.05.2021 10:30
Po celý měsíc květen 30 svatyní a míst modlitby, mezi kterými je i Medžugorje, je spojeno v modlitbě s papežem Františkem za konec pandemie   Třicet svatyní a modlitebních míst po celém světě, mezi která je zařezeno i Medžugorje,  povede postupně každý den měsíce května...

PODĚKUJME PANNĚ MARII za 40 roků zjevení 40 dny modlitby a půstu

05.05.2021 15:22
(Na konci je vložen český překlad modlitby na počátku půstu)  Na oslavy 40. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji se mnozí připravují různým způsobem. Veliký počet těch, kteří letos nebudou moci být v Medžugorji přítomní fyzicky, ale i ti, kteří budou moci, se chtějí...

Vatikánský nuncius pro BiH, L. Pezzuto, navštívil Medžugorje

05.05.2021 15:16
Kde vedl růženec, předsedal mši svaté a přednesl homilii na téma Máme Mír, protože je Ježíš s námi   ''Drazí bratři a sestry, v této době pandemie koronoviru se modlíme svatý růženec a zveme všechny, kteří si to přejí, aby se s námi spojili v modlitbě ze svých domovů a prosili...

Modlitba na počátku půstu

05.05.2021 11:28
Pane Bože, Stvořiteli všeho světa a můj Stvořiteli, dnes Ti děkuji, že jsi tak podivuhodně stvořil svět. Díky Ti, že jsi dal plodnost matce zemi a Ona nám rodí nejrůznější plody. Díky Ti za jídlo, které se připravuje z plodů země. Otče, raduji se z Tvých stvoření, raduji se dnes ze všech plodů a...

Medžugorská statistika za měsíc duben 2021

04.05.2021 16:34
  Počet podaných svatých přijímání: 36 000 Počet koncelebrujících kněží: 626  (20 denně)      

Dobrá zpráva o arcibiskupovi Henryku Hoserovi

03.05.2021 15:37
Před týdnem pan arcibiskup Henryk Hoser opustil nemocnici ve Varšavě, kde pobýval několik týdnů kvůli nákaze Covidem-19. Momentálně je stále ještě v Polsku, protože jak sdělil v interview pro KAI – stále má určité komplikace, které vyžadují léčení. Jeho stav je stabilní, ale tyto Velikonoční...

Žít Medžugorje (část II.)

03.05.2021 15:00
-       Překlad z emise Moře Milosrdenství -       Telefonát: Chvála Kristu i Marii. Srdečně zdravím z Dubrovníku! Já pocházím z jedné vesničky z Hercegoviny, kde už moji drazí nejsou... ale Medžugorje je můj domov. Já jsem tam pocítila veliký...
Záznamy: 1 - 10 ze 1597
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>