Archiv článků

HLAVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE:

13.05.2029 14:03
  Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, celý růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bible denně, půst o chlebu a vodě (čaji) ve středy a pátky. Pokud je člověk nemocný ať si vybere způsob půstu. Panna Maria by si přála, abychom...

První svatopostní meditaci připravil medžugorský farář, fra Marinko Šakota na téma PŮST.

26.02.2021 13:41
Půst je jednou z prvních a nejdůležitějších výzev Panny Marie v Medžugorji. Výzvy k půstu je možné nacházet už na samém počátku Bible, v knize Genesis («A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho...

Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. února 2021

25.02.2021 21:21
„Drahé děti! Bůh mi dovolil, abych i dnes byla s vámi, abych vás pozvala na modlitbu a půst. Žijte tento  čas milosti a buďte svědci  naděje, protože, opakuji vám, dítka, že modlitbou a půstem je možné i války  odvrátit. Dítka, věřte a žijte ve víře a s vírou tento čas milosti, a...

Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. února 2021

25.02.2021 21:18
„Drahé děti! Bůh mi dovolil, abych i dnes byla s vámi, abych vás pozvala na modlitbu a půst. Žijte tento  čas milosti a buďte svědci  naděje, protože, opakuji vám, dítka, že modlitbou a půstem je možné i války  odvrátit. Dítka, věřte a žijte ve víře a s vírou tento čas milosti, a...

Svatopostní středeční meditace můžete sledovat na videoplatformách

25.02.2021 15:54
  Ve Svatopostním období farnost Medžugorje a Informativní centrum Mir Medžugorje připravují Svatopostní meditace.  Každou středu po večerním modlitebním program je můžete sledovat na livestreamu. V minulých letech organizovala farnost přednášky a setkání farníků ve Dvoraně Jana Pavla II....

Kázání na svátek chorvatského mučedníka z období komunistů, kardinála Aloisije Stepince - Nové normální

24.02.2021 21:04
Od minulého roku, nějak touto dobou, nám začali nahánět strach. Postihla nás, říkají, nějaká strašlivá nákaza. Je třeba přijmout ta a ta opatření. Na prvním místě je zapotřebí zavřít kostely. Už nebude žádná svěcená voda a žádné pozdravení pokoje. Konec světa! A podívejme, život jde dál. Slunce...

Plody svatopostního odříkání

19.02.2021 13:27
Naše rozhodnutí mají krátký dech Zkušenost nás stále znovu učí, že naše ušlechtilá rozhodnutí mají krátký dech. Při přípravách na velikonoční zpověď se obyčejně zklamaně obracíme k počátkům postní doby a litujeme, že většina našich rozšafných rozhodnutí zůstala jen krásným a neuskutečněným...

Fra Marinko Šakota, ofm. medžugorský farář- na KONGRESU o poselstvích

16.02.2021 09:51
Drazí přátelé Medžugorje, drahé děti Panny Marie,   Ze srdce vás zdravím na Kongresu německé jazykové oblasti v Marienfriedu při příležitosti čtyřicátého výročí mariánských zjevení.   Veliké je to co vy konáte, to co jste vůbec do teď vykonali za těch 40...

Svědectví vizionáře Ivana z Kongresu o Medžugorji jako místu nové evangelizace

11.02.2021 13:05
    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v...

Něco se vám nelíbí v rodině? Přečtěte si svědectví jedné ženy.

10.02.2021 11:28
Chěla bych podat svědectví o svém setkání s Pánem Ježíšem, vlastně tedy o svém obrácení. To se stalo před pěti roky v Medžugorji, prostřednictvím modlitební skupiny sv. Kříže v Sigetu, kterou vede fra Smiljan Kožul. Rok po svatbě jsem porodila dcerku Rebeku, ale pak jsem onemocněla. Zhubla jsem...
Záznamy: 1 - 10 ze 1557
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>