Archiv článků

HLAVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE:

13.05.2029 14:03
  Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, celý růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bible denně, půst o chlebu a vodě (čaji) ve středy a pátky. Pokud je člověk nemocný ať si vybere způsob půstu. Panna Maria by si přála, abychom...

Fr. John Boughton: Do Medžugorje jsem přijel jako protestant, a stal jsem se katolickým knězem

03.12.2020 15:50
Svědectví Fr. Johna Boughtona bylo zveřejněno na YouTube kanálu ‘Fruits of Medjugorje’ (‘Plody Medžugorje’). Svědectví Sofie Gamiz a P. Johannesa Rothärmela a film ‘Dar obrácení‘ ze seriálu Fruits of Medjugorje jste pravděpodobně viděli na letošním...

Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. listopadu 2020

25.11.2020 21:08
„Drahé děti! Toto je čas lásky, teplosti, modlitby a radosti. Modlete se, dítka, aby se malý Ježíš zrodil ve vašich srdcích. Otevřete svá srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás. Bůh mě poslal, abych byla radost a naděje v tomto čase, a já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte něžnosti ani...

Poselství sdělené vizionářkou Marijí Lunetti 25. listopadu 2020

25.11.2020 21:08
„Drahé děti! Toto je čas lásky, teplosti, modlitby a radosti. Modlete se, dítka, aby se malý Ježíš zrodil ve vašich srdcích. Otevřete svá srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás. Bůh mě poslal, abych byla radost a naděje v tomto čase, a já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte něžnosti ani...

Poselství z 25. listopadu 2020

25.11.2020 20:47
"Drahé děti! Toto je čas lásky, teplosti, modlitby a radosti. Modlete se, dítka, aby se malý Ježíš zrodil ve vašich srdcích. Otevřete svá srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás. Bůh mě poslal, abych byla radost a naděje v tomto čase, a já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte něžnosti ani pocit...

Fra Slavko Barbarić, který žil srdcem, se za nás přimlouvá v Nebi

23.11.2020 20:46
Když myslíme na fra Slavkovo dílo a působení, každopádně se nám v mysli vybaví slovo srdce, které často užíval ve svých mluvených i psaných projevech: modlete se srdcem, postěte se srdcem, slavte mši srdcem, klanějte se srdcem… On to mohl říkat a psát, protože všechno...

Připomínáme si již 20. výročí úmrtí medžugorkého kněze fra Slavka Barbariće

21.11.2020 00:58
Mnozí poutníci, kteří ve velkém množství putovali do Medžugorje s kanceláří Vérité již ve válečných letech od roku 1992 až do podzimu roku 2000 (fra Slavko zemřel  24. listopadu 2000 na kopci Križevac pod Křížem svého Pána Krista, potom co dokončil pobožnost Křížové cesty) si pravděpodobně...

ZNAMENÍ ČASU Z BIBLICKÉ PERSPEKTIVY

13.11.2020 21:30
     – CIVILIZACI HROZÍ NOVÉ CREDO A ANTIKRIST / Radiopostaja Mir Medžugorje, emise Agape vysílané 10.10. 2020 Rozhovor s fra Ivanem Dugandžićem, který je dlouhé roky knězem v Medžugorje,  vedl fra Mario Knežević / Na úvod bych chtěl připomenout, že...

Modlitba za Boží ochranu v době šíření zákeřné nemoci

10.11.2020 17:15
Všemohoucí věčný Bože, posilo v neštěstí, podporo ve slabostech, od Tebe všechna stvoření přijímají život a životní sílu.  Přicházíme k Tobě, vzývajíc Tvoje milosrdenství, protože, když získáváme zkušenosti se šířením nemoci, poznáváme jak je pozemský život křehký.  Tobě...

Povzbuzení k úctě k Pražskému Jezulátku

10.11.2020 17:13
Slovo k českému národu – 28. 10. 2020 (během společné modlitby za národ z vnuknutí Ducha svatého) Český národe, navrať se k Bohu! Já jsem váš Bůh, ale vy jste mě odmítli. Odmítli jste Lásku a přijali jste své bohy. Můj lide, tolik toužím, abych znovu mohl být vaším Bohem. Bohem, kterým se necháte...
Záznamy: 1 - 10 ze 1515
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>