Archiv článků

Chcete vnikat hlouběji do Školy Panny Marie?

12.11.2019 14:50
K TOMU SE V MEDŽUGORJI  ORGANIZUJÍ SPECIELNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY  Jsou to Semináře půstu, modlitby  a ticha,  dále i různé mezinárodní semináře pro .specializované skupiny poutníků.  Některé z nich mají mnohaletou tradici, a s některými se začalo teprve nedávno. Jsou určené pro...

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Mariinu

28.08.2019 20:35
  Ó, přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, projev svoji lásku k nám. Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi. My Tě bezmezně milujeme. Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme. Ó, Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Ty víš,...

Zásvětná modlitba Srdci Ježíšovu, kterou Panna Maria sdělila v Medžugorji

27.08.2019 15:41
O, Ježíši, víme, že jsi byl dobrotivý a že jsi za nás dal své Srdce. To je korunováno trnovou korunou a našimi hříchy. Víme, že nás i dnes prosíš, abychom nepadli. Ježíši, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Svým Nejsvětějším Srdcem nám uděl, abychom se všichni milovali. Ať ustane nenávist mezi lidmi....

Jsem přesvědčen, že nás zachránil růženec z Medžugorje

13.01.2019 23:14
Chorvat Ivo Ivić (49) z rakousského Westendorfa u Kufsteina, prožil dopravní nehodu, když se na jeho automobil zhroutil strom. Neštěstí se stalo ve středu, 9. ledna 2019 asi ve 23,55 hod., na cestě Tiroler, která vede od Kufsteina k Kirchbichlu. Ivić se vracel domů do Westendorfu....

Opět jeden sportovec reprezentuje Medžugorje

13.01.2019 21:50
Není to prvně, že se v popředí celosvětového zájmu objevují jména medžugorských farníků. Po Marinu Čiličovi dnes zazářil další - Marin Šego. FOTO: Reuters   V programu Radiostanice Mir Medžugorje” v telefonním rozhovoru hostoval Domagoj Duvnjak, kapitán chorvatské reprezentace. Promluvil o...

Kázání apoštolského nuncia v Bosně a Hercegovině, Luigi Pezzuta, při půlnoční mši svaté uvítání Nového roku 2019 v Medžugorji

07.01.2019 15:03
Do roku 2019 tisíce poutníků, kteří byli v Medžugorji vstoupilo slavením Eucharistie, které předcházelo modlitební bdění v kostele sv. Jakova. Poutníci se sjeli ze všech stran světa, naplnili modlitební prostory v Medžugorji, tedy kostel, Dvoranu Jana Pavla II., a mnozí zůstali ještě i venku,...

Medžugorská statistika

05.01.2019 11:53
ZA PROSINEC 2018 Počet podaných svatých přijímání: 89 000 Počet koncelebrujících kněží: 1603 (51 denně)   ZA CELÝ ROK 2018 V uplynulém roce 2018. bylo podáno celkem 1 672 000 svatých přijímání Při mších svatých koncelebrovalo 39 104 kněží.

NOVOROČNÍ BLAHOPŘÁNÍ apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, mons. Henryka Hosera

04.01.2019 22:24
Slavnost Marie Bohorodičky, kterou slavíme, získala v Medžugorji zvláštní význam. Naše farnost žije intezivně mariánskou úctu a uctívá Matku Boží v jejím poslání Královny míru. Z celého srdce děkuji jeho Excelenci, apoštolskému nunciovi mons. Luigimu Pezzutovi, za jeho přítomnost mezi...

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. ledna 2019

02.01.2019 16:08
Drahé děti, bohužel, mezi vámi, mými dětmi, je tolik bojů, nenávisti, osobních zájmů, sobeckosti. Děti moje, tak snadno zapomínáte na mého Syna, na Jeho slova, na Jeho lásku. Víra uhasíná v mnoha duších, a srdce zachvacují hmotné věci světa. Ale, moje mateřské srdce ví, že jsou ještě ti, kteří věří...

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. ledna 2019

02.01.2019 16:07
  Drahé děti, bohužel, mezi vámi, mými dětmi, je tolik bojů, nenávisti, osobních zájmů, sobeckosti. Děti moje, tak snadno zapomínáte na mého Syna, na Jeho slova, na Jeho lásku. Víra uhasíná v mnoha duších, a srdce zachvacují hmotné věci světa. Ale, moje mateřské srdce ví, že jsou ještě...
Záznamy: 1 - 10 ze 1214
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>