Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále do března 2020 sdělovala poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každý měsíc, ale též při zjevení 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života a při nich též přijímají poselství.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sdělovala poselství, zejména při setkáních modlitební skupiny medžugorských farníků, kterou vede Panna Maria prostřednictvím vizionáře Ivana.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Poselství z 25. 9. 2023

25.09.2023 21:02

„Drahé děti! Vybízím vás k silné modlitbě. Modernizmus chce vstoupit do vašich myšlenek a ukrást vám radost z modlitby a setkání s Ježíšem. Proto, drahá moje dítka, obnovte modlitbu ve svých rodinách, aby moje mateřské srdce bylo radostné jako v prvních dnech, když jsem vás vybrala a modlitba zaznívala ve dne v noci a nebe nemlčelo, ale hojně darovalo tomuto místu milosti mír a požehnání. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

 

Poselství z 25. srpna 2023

25.08.2023 22:28

„DRAHÉ DĚTI! V TOMTO MILOSTIPLNÉM ČASE VÁS VOLÁM K MODLITBĚ SRDCEM. AŤ VAŠE SRDCE, DÍTKA, JSOU POZDVIŽENA V MODLITBĚ K NEBI, ABY VAŠE SRDCE POCÍTILO BOHA LÁSKY, KTERÝ VÁS LÉČÍ A MILUJE NESMÍRNOU LÁSKOU. PROTO JSEM S VÁMI, ABYCH VÁS VEDLA CESTOU OBRÁCENÍ SRDCE. DĚKUJI VÁM, ŽE JSTE PŘIJALY MOU VÝZVU! “

 

Poselství z 25. července 2023

25.07.2023 20:48

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase, ve kterém mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás milovala a  vedla na cestě obrácení, přinášejte svoje modlitby a oběti za všechny ty, kteří jsou daleko a nepoznali Boží lásku. Vy buďte, dítka, svědci lásky a míru pro všechna nepokojná srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “

 

Výroční zjevení Panny Marie Ivance - 25. června 2023

26.06.2023 00:17

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné zjevení 25. lipnja 2023. Při příležitosti  posledního každodenního zjevení, 7. května 1985, svěřila Panna Maria Ivance poslední, 10. tajemství a řekla, že po celý život bude mít zjevení jednou do roka a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i letos.

Zjevení, které trvalo sedm minut (18:38h -18:45h), měla Ivanka ve svém rodinném domě v přítomnosti členů rodiny. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:

Panna Maria dala následující poselství: „Dítka, je mi potřebná vaše modlitba. Modlete se, modlete se, modlete se!“

Panna Maria nás všechny požehnala.

 

Poselství z 25. června 2023

25.06.2023 22:56

 Drahé děti! Nejvyšší mi dovolí, abych byla mezi vámi, abych za vás prosila, abych vám byla Matka a útočiště vaše. Dítka, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě a Bůh vám hojně požehná. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

 

Záznamy: 11 - 15 ze 292
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>