Poselství z 25.1. 2023

"Drahé děti! Modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny půstem a pokáním, aby vám Bůh dal mír. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha. Proto jde lidstvo k propasti. Vy jste, dítka, moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i tady. Modlete se a svědčte o míru ve svém okolí a buďte lidmi míru. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu."

 

Požehnaný čas, přátelé!

Sledujte pravidelný večerní modlitební program

 

Vítejte na stránkách cestovky "Dvě Srdce" - Medžugorje

 

I v tomto roce máme naplánovanou řadu termínů poutí do vesnice Medžugorje v Bosně - Hercegovině, ale jejich uskutečnění závisí na současných životních podmínkách, které na nás doléhají.

 

PROČ PRÁVĚ DO FARNOSTI MEDŽUGORJE?

Protože, jak věří miliony lidí na světě, právě v Medžugorji se již od roku 1981. denně zjevuje Panna Maria, Matka Ježíšova, vyvoleným vizionářům. Původně jich bylo šest. V současnosti se denně zjevuje třem vizionářům a tři další mají zjevení alespoň jednou do roka. Panna Maria jim slíbila, že tomu tak bude až do konce jejich života.

Nejdůležitějším cílem naší cestovní agentury je prohloubení víry, nalezení živého vztahu k Bohu skrze Matku Marii, obrácení, usmíření, MÍR a radost v srdcích našich klientů - poutníků, kteří nám důvěřují a svěřují čas své dovolené do našich rukou. Nabízíme poutě do Medžugorje, na místo vyhledávané poutníky z celého světa.

Zajišťujeme kvalitní služby, jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi nebo jiné skupiny. Agentura "Dvě Srdce" se snaží, aby čas věnovaný pouti do "medžugorských duchovních lázní " byl dobře využitý pro vaše duchovní zotavení a občerstvení.

 

Aktuality

Oslava slavnosti sv. Františka

04.10.2013 16:08
Slavnost sv. Františka, zakladatele Františkánského řádu je v Medžugorji slavnostně...

Svítící socha Panny Marie předána ke zkoumání

02.10.2013 22:35
V Medžugorji není pro senzacionalizmus místo Rodina Ivanković požádala relevantní...

Změna v týdenním modlitebním programu v Medžugorji

27.09.2013 13:36
Mnozí poutníci zdůrazňují, že je v Medžugorji nejvíce oslovila pobožnost klanění...

Zážitky účastníků 2. poutě pro osoby s invaliditou v Medžugorji

27.09.2013 12:25
V pořadí 2. pouť pro osoby s invaliditou se v Medžugorji konala od 20. do 22. září pod...

Nejbližší poutní termín do Medžugorje

25.09.2013 14:50
30. 9. – 10. 10. / 11 / sv. Terezie od Dítěte Ježíše, sv. andělé strážní, zjevení pro...

Vyjádřila se k událostem vizionářka Vicka?

25.09.2013 13:12
Přítel Vicky sdělil : Když začala socha Panny Marie svítit (bylo to ve svátek P. Pia,...

Socha v Medžugorji svítila již druhý večer

25.09.2013 11:05
    24. 9. večer zařadila i státní chorvatská televize do svého...

Div svítící sochy v domě Vicky

25.09.2013 10:32
Tak jsem i já včera večer vystála dlouhou frontu farníků a poutníků a viděla jsem nový...

Přímý přenos ze zjevení pro vizionářku Mariji - dnes v 16 hod.

24.09.2013 13:36
 V úterý, 24. září 2013 se v 16:00 v dómu svatého Štěpána ve Vídni uskuteční...

Zázrak v domě Vicky

24.09.2013 11:27
(Text je opravený z věrohodných pramenů, původní zpráva byla přepisem vyprávění jedné...

P. Charles z New Jersey vděčí Medžugorji za mnohé

13.09.2013 13:09
Otec Charles Colazzi z New Jersey je v Medžugorji po deváté. Vyprávěl nám o svém...

Medžugorská statistika

07.09.2013 18:02
Statistika za srpen 2013 (www.medjugorje.hr) Počet podaných sv....
<< 131 | 132 | 133 | 134 | 135 >>