Setkání farníků o Třetí neděli adventní

15.12.2015 13:09

(foto www.medjugorje.hr)

Ve farnosti Medžugorje v prostoru starého kostela na kruhovém objezdu pokračují setkání farníků. Při třetí neděli adventní připravovali pohoštění farníci ze Šurmanců. 

Shromážděnou společnost přišel pozdravit medžugorský farář Fra Marinko Šakota a vizionář Jakov Čolo

Tato setkání vznikla z iniciativy mladých farnosti Medžugorje. 

Jakov Čolo informoval farníky o působení Charity ve farnosti Medžugorje, kterou již řadu měsíců vede. Charita má svoji kancelář v prostorách medžugorského farního úřadu. Přicházejí tam chudí lidé žádat o finanční i potravinovou podporu. Jakov sděloval, že v samotné Medžugorji Charita pomáhá 30 rodinám. Vyzýval farníky, aby se rozhlédli kolem sebe, jestli v domech v sousedství nejsou nějací lidé potřebující pomoc, protože ti, kteří nejvíce pomoc potřebují obyčejně nejsou ani schopni do kanceláře Charity dojít. 

Jakov připomínal, že právě při těchto radostných setkáních svými dobrovolnými příspěvky mohou účastníci pomáhat v činnosti Charity a současně tak projevovat svoji vděčnost Bohu za vše co nám dává. Zdůraznil, že právě zde by lidé měli být velmi vděční, neboť právě sem Bůh posílá Pannu Marii.