23. Mezinárodní setkání organizátorů skupin

12.12.2015 10:57

23. Mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center a mezinárodních modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem se bude konat v Medžugorji od 29. února do 4. března 2016.

 

Téma setkání je:

"Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec." (Lk 6, 36)

Ve škole Panny Marie

 

PROGRAM

 

Pondělí, 29. 2. 2016

15, 00  Registrace účastníků

            17, 00  Večerní modlitební program v kostele

 

Úterý, 1. 3. 2016

9,00     Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

            9,30     Přednáška

                        Přestávka

                         11,00 Setkání a rozhovor s přednášejícím

15,00   Práce v jednotlivých jazykových skupinách

            17,00   Večerní modlitební program v kostele

21,00   Klanění Nejsvětější svátosti oltářní 

             

Středa, 2. 3. 2016

9,00      Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

            9,30     Přednáška, rozhovor

                        Přestávka            

                         11,00   Setkání a rozhovor s přednášejícím

14,00   Modlitba na Križevaci

            17,00   Večerní modlitební program v kostele

                         

Čtvrtek, 3. 3. 2016

9,00       Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

            9,30    Přednáška

                        Přestávka

                         11,00  Setkání a rozhovor s farářem

12,30  Společný oběd

 

15,00   Modlitba na Kopci zjevení

            17,00   Večerní modlitební program v kostele

 

Pátek, 4. 3. 2016

9, 00    Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

            9,30     Zážitky účastníků, mše svatá

 

          Přednášejícím na semináři je fra Marinko Šakota, farář medžugorské farnosti.

Fra Marinko Šakota se narodil v Čitluku roku 1968, Základní školu navštěvoval v Čitluku, stejně tak i první ročník střední školy. Tehdy se rozhodl pro františkánské povolání a nastoupil na františkánský seminář ve Visokom. Tam ukončil 2. ročník gymnazia, a zbývající dva ročníky na Jezuitském gymnáziu v Dubrovníku, kde také maturoval. Františkánský hábit oblékl 15. července 1987. na Humci, kde prožil roční noviciát. Studium filozofie a teologie zahájil v Sarajevu na Františkánské teologii (1989 – 1990), pokračoval v Záhřebu na Jezuitské univerzitě (1990 -1992), a dostudoval ve Fuldě v Německu roku 1995, kde získal i doktorát. Věčné sliby složil v Širokém Brijegu r.1993. Na jáhna byl vysvěcen v Záhřebu 1996, a na kněze u Frohnleitenu r. 1996. 

První jeho službou byl františkánský klášter v Innsbrucku, kde jako pomocník prožil rok, potom byl jako duchovní pomocník ve Frohnleitenu, a potom i jako kaplan v Augsburgu. V Mostaru byl kaplanem tři roky, a dále v Gradnići sedm roků. Od září r. 2010. je v duchovní správě v Medžugorji. Nejdříve kaplanem, a od r. 2013 farářem farnosti Medžugorje.

23. Mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitních skupin spojených s Medžugorjem se bude konat v nové dvoraně v Medžugorji od 29. 2.do 4.3.2016. Počet míst je omezen prostorem, proto vás prosíme, abyste se co nejdříve přihlásili na tetno seminář. Přihlásit se můžete e-mailem na adrese seminar.marija@medjugorje.hr (nebo přes tyto stránky, kde si můžete zajistit i dopravu a ubytování).

Kvůli organizaci semináře a vaší jistotě, vás žádáme, abyste se cítili být registrováni na seminář teprve až dostanete potvrzující odpověď. Jestliže jste nedostali odpověď, znamená to, že jsme nedostali vaší přihlášku a nejste zaregistrováni, protože jste e-mail poslali na špatnou adresu nebo máte virus a pošta se automaticky blokuje. Proto se můžete považovat přihlášení na seminář teprve, když jste přijali kladnou odpověď.   

Simultánní tlumočení bude organizováno pro všechny jazykové skupiny. Cena semináře 50 Euro za osobu. V ceně jsou výdaje za organizaci a práci semináře (přednášky, tlumočení a společný oběd poslední den). Při placení první den dostane každý účastník akreditaci pro zapojení do práce semináře. O ubytování v Medžugorji se účastníci starají samostatně (samozřejmě vám též může zajistit naše agentura.)

Předem se radujeme ze setkání s vámi.

 

VÝZVA PRO ÚČASTNÍKY                 
 
Medžugorský fenomen v celém světě mnohé přivedl k vydávání různých publikací. Chtěli bychom mít sbírku všech těch různorodých publikací a uložit je v archivu Informačního centra Medžugorje. Proto vás prosíme, abyste do Medžugorje s sebou přinesli nebo jinak dopravili:
1. vaše časopisy, brožury, noviny, knihy,
audio a video záznamy a ostatní publikace - pokud je to možné, dva kusy od všeho.  
2. jednotlivci nebo organizace, které mají soukromý archiv související s medžugorskými zjeveními, ať přinesou podle možnosti originály nebo kopie, nebo alespoň popis obsahu, který vlastní.
 
Uveďte, prosím, jméno a příjmení nebo název organizace, adresu a kontakt.
Uvedené materiály posílejte na adresu:
 
INFORMATIVNI CENTAR „MIR“MEĐUGORJE
ZA ARHIV, MARIJA DUGANDŽIĆ
Gospin trg 1, 88266 Međugorje
Bosna i Hercegovina             
 
Prodíme, abyste tuto výzvu šířili ke všem o kterých víte, že se zabývají vydavatelskou činností spojenou s medžugorskými událostmi.        
 
Děkujeme vám za všechno co děláte!
 
 

(www.medjugorje.hr)

=================

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22. Mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center a mezinárodních modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem se bude konat v Medžugorji od 2. do 6. března 2015.

Téma setkání je:

 

 

 

PROGRAM

 

Pondělí, 2. 3. 2015

15, 00  Registrace účastníků

            17, 00  Večerní modlitební program v kostele

 

Úterý, 3. 3. 2015

9,00     Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

            9,30     Přednáška

                        Přestávka

                        11,00 Setkání a rozhovor s přednášejícím

15,00   Práce v jednotlivých jazykových skupinách

            17,00   Večerní modlitební program v kostele

21,00   Klanění Nejsvětější svátosti oltářní 

             

Srijeda, 4. 03. 2015.

9,00      Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

            9,30     Přednáška, rozhovor

                        Přestávka            

                        11,00   Setkání a rozhovor s přednášejícím

14,00   Modlitba na Križevaci

            17,00   Večerní modlitební program v kostele

            20,30   Setkání a rozhovor s farářem

             

Četvrtak, 5. 03. 2015.

9,00       Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

            9,30    Přednáška

                        Přestávka

                        11,00 Setkání a rozhovor s přednášejícím

12,30  Společný oběd

 

15,00   Modlitba na Kopci zjevení

            17,00   Večerní modlitební program v kostele

 

Petak, 6. 03. 2015.

9, 00    Klanění Nejsvětější svátosti oltářní

            9,30     Zážitky účastníků, mše svatá

 

          Přednášejícím na semináři je fra Marinko Šakota, farář medžugorské farnosti.

 

Fra Marinko Šakota se narodil v Čitluku roku 1968, Základní školu navštěvoval v Čitluku, stejně tak i první ročník střední školy. Tehdy se rozhodl pro františkánské povolání a nastoupil na františkánský seminář ve Visokem. 

Tam zakončil 2. ročník gymnazia, a zbývající dva ročníky na Jezuitském gymnáziu v Dubrovníku, kde také maturoval. Františkánský hábit oblékl 15. července 1987. na Humci, kde prožil roční noviciát. Studium filozofie a teologie zahájil v Sarajevu na Františkánské teologii (1989 – 1990), pokračoval v Záhřebu na Jezuitské univerzitě (1990 -1992), a dostudoval ve Fuldě v Německu roku 1995, kde získal i doktorát. Věčné sliby složil v Širokém Brijegu r.1993. Na jáhna byl vysvěcen v Záhřebu 1996, a na kněze u Frohnleitenu r. 1996. 

První jeho službou byl františkánský klášter v Innsbrucku, kde jako pomocník prožil rok, potom jako duchovní pomocník ve Frohnleitenu, a potom jako kaplan v Augsburgu. V Mostaru byl kapelanem tři roky, a dále v Gradnići sedm roků. Od září r. 2010. je v duchovní správě v Medžugorji. Nejdříve jako kaplan, a od r. 2013 jako farář farnosti Medžugorje. 

Tento seminář se bude organizovat ve Dvoraně Jana Pavla II. od 2. do 6. března 2015. prostorem

Počet míst je omezený, proto vás žádáme, abyste se co nejdřív přihlásili na tento seminář. Přihlásit se můžete s těchto stránek nebo na faxa: 00387 36 651 999  nebo e-maila: seminar.marija@medjugorje.hr