Zahájení Roku milosrdenství v Medžugorji

10.12.2015 15:18

 (www.medjugorje.hr)

V úterý, 8. prosince, na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, při příležitosti zahájení Roku milosrdenství ,se slavila mše svatá v kostele v Šurmancích (farnost Medžugorje), které předsedal fra Hrvoj Miletić, farní vikář v Medžugorji. 

Fra Hrvoj v homilii řekl, že rok milosrdenství máme slavit ve svých rodinách. „Dnes jsme svědky, že věřící a poutníci v Medžugorji, ale i jinde ve světě, křesťané, katolíci stále více slaví Boží milosrdenství, stále více klademe důraz na milosrdného Otce, který odpouští hříchy. Ale musíme si být vědomi, že na druhou stranu existuje problém, že dnes lidé stále více přehlížejí skutečnost existence hříchu. Již papež Pavel VI. řekl, že je největší hřích současnosti, že člověk ztratil cit pro hřích. A v tomto světle musíme Boží Milosrdenství chápat správným způsobem. Musíme ho chápat ve smyslu Lukášova Evangelia, a toho kajícího syna, který klekl před otce a prosil o odpuštění”,  řekl fra Hrvoj. 

Kostel v Šurmancích byl v roce 2002 zasvěcený Milosrdnému Ježíšovi. Je v něm přechovávána reliqie I. kategorie, kousek kosti sv. Faustiny, ikona Milosrdného Ježíše před kterou se stal zázrak uzdravení ochrnulého, který byl přijat za důkaz svatosti sv. Faustiny. Od doby co je vystaven kostelík Milosrdného Ježíše v Šurmancích putují tam mnozí věřící. Přicházejí organizovaně, ve skupinách, aby se před ikonou Milosrdného Ježíše modlili Korunku k Božímu milosrdenství a odevzdávali se Milosrdnému Ježíšovi. (fotografie)