Archiv článků

Svědectví o uzdravení

27.04.2019 14:22
Jmenuji se Judy Paterson a pocházím z Jižní Afriky. Prožila jsem toho mnoho. Před třemi roky jsem tady prožila uzdravení. Byla jsem velmi nemocná, předpovídali mi ještě tři týdny života, přišla jsem a modlila jsem se, protože  mi lékaři už nemohli pomoci. To bylo před třemi roky, vrátila jsem...

Poselství prostřednictvím vizionářky Marije Lunetti z 25. dubna 2019

25.04.2019 21:41
„Drahé děti! Toto je milostiplný čas, čas milosrdenství pro každého z vás. Dítka, nedopusťte, aby vítr nenávisti a nepokoje vládl ve vás a kolem vás. Vy jste, dítka, pozvaní, abyste byli láska a modlitba. Ďábel si přeje neklid a nepořádek, a vy, dítka, buďte radost vzkříšeného Krista, který...

Poselství Panny Marie z 25. dubna 2019

25.04.2019 21:39
„Drahé děti! Toto je milostiplný čas, čas milosrdenství pro každého z vás. Dítka, nedopusťte, aby vítr nenávisti a nepokoje vládl ve vás a kolem vás. Vy jste, dítka, pozvaní, abyste byli  láska a modlitba. Ďábel si přeje neklid a nepořádek, a vy, dítka, buďte radost vzkříšeného Krista,...

Ohlédnutí za Květnou nedělí 2019 v Medžugorji: Hlavní bohoslužbu na Květnou neděli v 11 hod. vedl vatikánský nuncius pro BiH, mons. Luigi Pezzuto

24.04.2019 07:13
  Arcibiskup Pezzuto na závěr mešní slavnosti poděkoval fra Marinku Šakotovi a apoštolskému vizitátorovi pro farnost Medžugorje mons. Henryku Hoserovi za pozvání, a zdůraznil, jak  velmi si přál přijet do Medžugorje. ''Jako apoštolský nuncius vám chci předat pozdravy a požehnání Svatého...

Velikonoční třídenní a Vzkříšení v Medžugorji

21.04.2019 17:05
  Slavnostním eucharistickým obřadem, který na Zelený čtvrtek, 18. dubna, v medžugorském farním kostele sv. Jakova vedl apoštolský vizitátor pro farnost  Medžugorje, byli věřící a poutníci uvedeni do Velikonočního třídenní Ježíšova utrpení, smrti a slavného vzkříšení. Ve svém kázání...

Velikonoční píseň známých medžugorských farnic, sester Ramljak

21.04.2019 15:06
Sestry Anna Maria a Darja této noci Vzkříšení zveřejnily nahrávku své velikonoční písně "Neplači Marijo" (Neplač Maria), kterou pro ně složil místní františkán fra Marin Karadčić, též známý zpěvák.  Sestry Ramljak vás všechny pozdravují a přejí vám požehnané velikonoce. Kéž i tóny jejich písně...

Velikonoční blahopřání medžugorských františkánů

21.04.2019 12:18
Pán vpravdě Zmrtvýchvstal! Aleluja! datum: 20.04.2019. "Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás." (Evangelium podle Jana 20,21)   Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům  a všem lidem dobré vůle, Radostné a požehnané...

Krásné svědectví o zázračném uzdravení díky pevné víře a kapičkám ze sochy Vzkříšeného Krista v Medžugorji

20.04.2019 00:00
Můj manžel a já jsme se vzali v roce 2001. První dítě, které nám Bůh dal, je chlapeček, Šimon, a narodil se v roce 2004. Když se mi opozdilo krvácení, udělala jsem si těhotenský test a výsledek byl pozitivní: byla jsem podruhé těhotná. Přáli jsme si druhé dítě, byli jsme přešťastní z nového...

Mše svaté na Květnou neděli budou v Medžugorji slavit Nuncius Pezzuto a arcibiskup Hoser

11.04.2019 22:10
  Program na Květnou neděli – Pašijovou neděli, neděli muk Kristových, která nás uvádí do Svatého týdne příprav na největší křesťanský svátek Vzkříšení. Žehnání ratolestí v Medžugorji bude v 10,45 hod. na základech starého kostela, odkud se v procesí půjde do farního kostela. Mše...

Medžugorská statistika za měsíc březen 2019

11.04.2019 21:20
V měsíci březnu bylo podle statstik farnosti Medžugorje podáno 85 000 svatých přijímání a při mších svatých koncelebrovalo celkem 1767 kněží, což je 57 denně.
Záznamy: 21 - 30 ze 1272
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>