Archiv článků

Mějme otevřené oči, abychom nepřehlíželi jak se o nás Bůh s láskou stará!

16.04.2023 22:23
Chvála Kristu, zdravím z Brumova-Bylnice a rozhodl jsem se, že vám napíšu krátké svědectví z konce naší pouti do Medjugorje. To co píšu je duchovní svědectví i když to tak na první pohled nevypadá. My jsme nejeli do Medjugorje za exstatickými zážitky, ale hluboce duchovně prožít Velikonoce, což se...

SVĚŘ SE BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ! Osvoboď se tohoto světa!

15.04.2023 13:50
 / ZAMYŠLENÍ NAD BŘEZNOVÝM POSELSTVÍM / Od 1. ledna 1987 zakončuje Panna Maria svoje poselství vizionářce Mariji Pavlović – Lunetti každého 25. dne v měsíci frází: „Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“ Doposud jsou dvě poselství ve kterých Panna Maria upustila od této děkovné fráze a v obou...

V oktávu Velikonočním odpadá půst

12.04.2023 10:42
Před lety jsem mluvila s Jakovem Čolo, medžugorským vizionářem a ten mi řekl, že Panna Maria si přeje, abychom celý oktáv slavili a nepostili se jako obvykle ve středy a pátky! RADUJME SE! MÁME Z ČEHO! VZKŘÍŠENÝ JEŽÍŠ JE S NÁMI (zejména eucharistický)!

Velikonoční blahopřání medžugorského faráře fra Zvonimira Pavičiće

12.04.2023 10:15
Drazí farníci! Drazí přátelé! V těchto dnech jsme měli milost prožívat svaté velikonoční třídenní a rozjímat o tajemstvích naší spásy. V Ježíšově vzkříšení spočívá všechna naše naděje, všechna naše radost. Jeho vzkříšení ukazuje i konec každé naší bolesti a smutku. Proto se radujme, protože jako...

Velikonoční zdravice apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskupa Aldo Cavalliho

12.04.2023 09:49
Drazí farníci, drazí poutníci, Já vám přeji všechno dobré, vám i sobě. Ale v tomto velikonočním čase, by všichni měli věnovat nějaký čas, několik hodin, hluboké meditaci o tom, co jsou Velikonoce. Co znamená, že Kristus zemřel za naše hříchy. Tak budeme chápat hodnotu Kříže a chápat, že Pán Ježíš,...

Velikonoční poselství provinciála Hercegovinské františkánské provincie, fra Jozo Grbeše

10.04.2023 05:54
Drazí přátelé, světlo je život! Ve světle vidíme. Život začíná, když se slunce dotkne země. Ano, světlo dává život! Ten dotek síly a krásy vytváří život. Bez světla jsme ve tmě. Tma působí, že jsme zmatení, protože nevíme kam se vydat a že jsme vylekaní, protože strach nevidí! Proto jsme povolaní,...

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

07.04.2023 12:14
PÁN JEŽÍŠ SI PŘEJE, ABYCHOM SE MODLILI DENNĚ V HODINĚ JEHO SMRTI NA KŘÍŽI - V 15 HODIN Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii. Na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha… Na zrnkách Otčenáše (1x): Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého...

Při zpovědi probíhá zásadní boj našeho života

04.04.2023 13:41
Fra Mario Knezović, kázání v Medžugorji 31.3.2023 Drazí bratři a sestry, ctitelé Panny Marie, Královny Míru, Ježíšovi přátelé! Proroci podle svého okruhu působení jsou ti, kteří nepředvídají magicky budoucnost, ale ti, kteří vyzývají lidi k proměně, obrácení a duchovní vážnost. Ve skutečnosti...

Zamyšlení mladého kněze nad problémy současné Církve

03.04.2023 15:58
(z homílie Fra Gorana Azinoviće v Medžugorském kostele o Slavnosti Posvěcení Lateránské Baziliky) Církev není ve zdech kostela, ale v lidských duších. Proto je ona Katolická. Připomeňme si. Věřím v jednu svatou Katolickou církev... Co znamená to katolickou? To že ona může zářit...

Medžugorská statistika

03.04.2023 12:07
Počet podaných svatých prijímání: 86 000 Počet koncelebrujících kněží: 1956 (63 denně)
Záznamy: 21 - 30 ze 1977
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>