Modlitba za papeže

06.03.2021 23:44

 

Všemohoucí, milosrdný Bože, přijmi laskavě naše modlitby a zahrň Svatého otce Františka svou zvláštní ochranou.

Neustále ho osvěcuj a povzbuzuj. Rozmnožuj jeho fyzické i duchovní síly.

Dovol mu správně chápat znamení času. Kéž přibližuje tento svět k Božímu Království.

Dej mu Ducha Svatého pro vedení dialogu s celým světem.

Podpírej ho, ať jeho ruka zodpovědně a pevně řídí loďku svaté církve

ve shodě s Tvou vůlí a jak to vyžaduje dobro Tvých dětí.

Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen.