Archiv článků

MEDŽUGORJE JE SVĚDKEM VZKŘÍŠENÍ V MNOHA LIDSKÝCH ŽIVOTECH

22.04.2024 22:26
(Myšlenky medžugorského faráře fra Zvonimira Pavićiće, napsáno pro Glasnik Mira) Lidský život se zdánlivě jeví jako muka a nicota. Člověku se všechna jeho práce někdy zdá být zbytečná. Všechno co ve svém jádru nechová vzkříšení je zbytečné, nicotné a odsouzené ke zkáze. To často frustruje ty, kteří...

Přijměme Boží program, buďme svědky!

20.04.2024 21:36
Fra Mario Knezović Bratři a sestry, pro nás je důležitá pravda. Dejte pozor: Naší nadějí je Ježíš! Možná se dostaneme na poslední místa, budeme v nejzastrčenějších koutcích na této zemi, ale bude vidět, kde je Ježíšovo světlo! Žádné lampy a neony hříchu tohoto světa nebudou moci zastínit to světlo,...

Z krátkých aktuálních myšlenek Fra Željka Barbariće (strážce Božího Hrobu v Jeruzalémě): O MODLITBĚ a DRUHÉM PŘÍCHODU KRISTA

18.04.2024 13:15
( Přeloženo z Radiopostaja Mir Medjugorje ) Komunikace s Bohem je i setkání s Bohem a modlitba za mír je modlitba důvěry, že je všechno v Božích rukách Fra Željko zdůrazňuje, že se o sv. Františkovi říká, že on je člověk, který se stal modlitbou a  modlitbou se vstupuje do komunikace s Bohem....

Modlete se za mír! Modlete se za mír v Jeruzalémě...

17.04.2024 15:33
Fra Željko Barbarić, který je strážcem Svatého Hrobu v Jeruzalémě, se 17.4. ozval, aby i nám přiblížil současnou situaci: Temné dunění výbuchů a sirény zní místo ukolébavky na dobrou noc. Lidé se ptají jestli ještě žiji.     Na svých facebookových stránkách Pretežno vedro napsal zprávu...

Modleme se, abychom světem nebloudili bez cíle, ale byli poutníky

17.04.2024 11:42
Paula Tomić / Zamyšlení nad poselstvím Panny Marie z 25. 3. Po vzkříšení Ježíš apoštoly fyzicky opouští, s příslibem, že jim pošle Ducha Svatého, sílu shůry, obránce, moudrost Boží. Apoštolové, shromáždění kolem Blahoslavené Panny Marie se modlí a čekají. To jsou počátky Ježíšovy církve, počátky...

Jak je těžké být vychovatelem a učitelem

15.04.2024 21:28
Fra Jure Barišić oslovil při večerní mši svaté přítomné: Drazí věřící, ve starém Řecku, bylo přísloví - Koho bohové nemají rádi, toho udělají vychovatelem nebo učitelem. Opravdu to byla ve starém Řecku jedna z nejtěžších profesí. Proč? Víte, že ve starém Řecku bylo tolik vědomostí, například o...

Český šiřitel úcty k Medžugorji, známý dr. Mráček, se dnes dožívá 90ti let!

12.04.2024 12:37
Informace pro vás, medžugorské poutníky, kteří jste měli možnost od roku 1992 poznat při poutích do Medžugorje osobnost RNDr. Františka Mráčka, CSc. Je vás mnoho tisíc, kteří jste mu vděční za to, že už za totality s velkými oběťmi a velkým nadšením šířil informace o medžugorských mariánských...

Otec Leon Pereira: Moje obrácení začalo v den, kdy jsem poprvé slyšel o Medžugorji

06.04.2024 21:57
O. Leon Pereira ve svědectví pro seriál Fruits of Medjugorje (Plody Medžugorje) řekl, že jeho obrácení začalo 19. listopadu 1988, když poprvé slyšel o Medžugorji. Během první poutě do Medžugorje bylo do jeho srdce zaseto semeno povolání, ale teprve potom co vystudoval medicínu se rozhodl vstoupit...

Medžugorská statistika za měsíc březen 2024

04.04.2024 12:58
Počet podaných svatých přijímání: 150 000 Počet koncelebrujících kněží: 1983 (63 denně)  

Velikonoční poselství apoštolského vizitátora, arcibiskupa Aldo Cavalliho

02.04.2024 13:47
V Evangeliu máme charakteristický úryvek zapsaný, když Ježíš zemřel na kříži a byl pohřben. To je úryvek o  učednících z Emaus.  Ježíš zemřel, byl pohřben. Apoštolové, učedníci myslili: To je konec! Podívejme se na učedníky z Emaus, kteří se, vraceli domů. Odcházeli z Jeruzaléma a říkali:...
Záznamy: 11 - 20 ze 2148
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>