Archiv článků

Zamyšlení nad poselstvím Mirjaně 18.3. v roce 2022

05.03.2023 17:30
 Zamyšlení nad poselstvím, které Panna Maria svěřila vizionářce Mirjaně Soldo 18. 3. 2022 ''Drahé děti! Mateřskou láskou vás vyzývám, abyste plní síly, víry a důvěry hleděly k mému Synu. Jemu otevírejte svá srdce a nebojte se. Protože můj Syn je Světlo světa a v Něm je mír a naděje. Proto vás...

Fra Miljenko Šteko: Mnozí zde v Medžugorji zažili proměnu srdce

05.03.2023 06:52
Večerní mší svatou v kostele sv. Jakova v Medžugorji v pondělí, 27. února bylo zahájeno  XV. generální shromáždění Unie Menších bratří Evropy – UFME (Unio Fratrum Minorum Europae), které bylo ukončeno 3. března 2023. Mši svaté předsedal aktuální prezident UFME, dr. fra Miljenko Šteko za...

Medžugorská statistika za měsíc únor 2023

04.03.2023 21:53
Počet podaných sv. přijímání: 44 000 Počet koncelebrujících kněží: 1026 (36 denně)       (podle web stránek medžugorské farnosti medjugorje.hr)

Svědectví jedné z mnohých českých poutníků

27.02.2023 14:32
V Medžugoriji jsem byla 14x. Chtěla jsem jet i po patnácté, ale přišel covid a teď už bych nemohla, je mi 76 let a prožila jsem vždy i s Vámi krásné chvíle, kdy jsem prožila a viděla mnoho milostí. O jedné jsem psala už ve Zprávách z Medžugorje na Váš popud, kdy se mi úplně uzdravilo koleno. Ale...

Poselství z 25.2. 2023

25.02.2023 20:57
„Drahé děti! Obracejte se a oblecte se do šatu kajícníků a osobní hlubokou modlitbou a v pokoře žádejte od Nejvyššího mír. V tomto milostiplném čase vás chce Satan svést, ale vy, dítka, hleďte na mého Syna a následujte Ho ke Kalvarii v odříkání si a půstu. Jsem s vámi, protože mi Nejvyšší...

Poselství Panny Marie z Medžugorje dané 25. února prostřednictvím vizionářky Marije

25.02.2023 20:43
„Drahé děti! Obracejte se a oblecte se do šatu kajícníků a osobní hlubokou modlitbou a v pokoře žádejte od Nejvyššího mír. V tomto milostiplném čase vás chce Satan svést, ale vy, dítka, hleďte na mého Syna a následujte Ho ke Kalvarii v odříkání si a půstu. Jsem s vámi, protože mi Nejvyšší...

V Medžugorji se bude konat generální shromáždění Unie Menších bratří Evropy

25.02.2023 15:25
V Medžugorji se od 27.února do 3. března 2023 bude konat XV. generální shromáždění Unie Menších bratří Evropy – UFME (Unio Fratrum Minorum Europae). Tématem tohoto setkání bude ''Budoucnost UFME – od čeho jsme začali, kde jsme dnes, co chceme být''. Zahájení večerní mší svatou ve farním...

Litanie k sv. Josefovi

21.02.2023 21:59
+ + + Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi. Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi. Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi. Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad...

Vizionář Ivan o podstatě poselství Panny Marie

21.02.2023 16:35
V jednom ze svých dřívějších rozhovorů vizionář  Ivan Dragičević vysvětloval podstatu Mariiných poselství. Při té příležitosti řekl, že musíme být připraveni na fyzické proměny ve světě. Toto jeho zamyšlení je jasně zaměřené na poselství, která Panna Maria sdílela se světem prostřednictvím...

Fatima a Medžugorje

19.02.2023 16:47
Modlitební setkání ve Fatimě Napsal Fra Marinko Šakota Portugalský kněz Carlos Macedo pozval arcibiskupa Aldo Cavalliho, apoštolského vizitátora pro farnost Medžugorje a fra Marinka Šakotu na modlitební setkání ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE MARIA, které se konalo ve Fatimě, velikém Mariánském poutním...
Záznamy: 41 - 50 ze 1977
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>