Archiv článků

Žij přítomný okamžik

03.03.2024 19:21
Prý žil jeden král, který do šedesáti let vedl války, aby rozšiřoval hranice své země a hromadil majetek. Potom si uvědomil, že vlastně nezná smysl života. Svolal ministry, mudrce a přikázal, aby v celém světě sehnali knihy obsahující životní moudrost a aby přivezly, že si je musí přečíst. Bylo...

Pozvánka na společnou mariánskou modlitbu v Praze

29.02.2024 12:58
Napsala organizátorka založené nové pražské sekce Fatimského apoštolátu v Praze. Tohle je literární perla (poznámka redakce) HLE, VŠECHNO TVOŘÍM NOVÉ Netuším, jak mocně zadul vítr do mých myšlenek, zda to byl severák či jižní vánek, ale pevně věřím, že Ten, kterému se vzdává chvála od východu...

Kázání biskupa Košića v Medžugorji 25.2.2024

29.02.2024 12:03
( Na fotografii vlevo medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić, biskup Vlado Košić a v pravo pod křížem apoštolský vizitátor, Aldo Cavalli ) Drazí bratři a sestry, v Božím slově této neděle se mluví o setkání s Bohem, ke kterému docházelo a i dnes dochází často na posvátných horách....

O spravedlnosti Boží a lidské

27.02.2024 15:14
Proti Bohu byla vznešena vážná obžaloba. Je prý nespravedlivý... Prorok Ezechiel, jak jsme v biblickém čtení slyšeli, přináší tuto konstataci, kterou Bůh lidu komentuje: Slyším, dome Izraelův, že moje cesty nejsou spravedlivé. Nejsou-li vaše cesty nespravedlivé? Jedná se o chvíli ve které...

Poselství Panny Marie z 25. 2. 2024

25.02.2024 19:40
„Drahé děti! Modlete se a obnovte svá srdce, aby dobro, které jste zasely zrodilo plod radosti a jednoty s Bohem. Plevel zachvátil mnohá srdce a stala se neplodná, proto vy, dítka, buďte světlo, láska a moje vztažené ruce v tomto světě, který žízní po Bohu, který je láska. Děkuji vám, že...

Poselství Panny Marie z Medžugorje z 25. 2. 2024

25.02.2024 19:38
„Drahé děti! Modlete se a obnovte svá srdce, aby dobro, které jste zasely zrodilo plod radosti a jednoty s Bohem. Plevel zachvátil mnohá srdce a stala se neplodná, proto vy, dítka, buďte světlo, láska a moje vztažené ruce v tomto světě, který žízní po Bohu, který je láska. Děkuji vám, že...

Rodina a média

24.02.2024 16:44
Téma první postní katecheze Prožíváme Svatopostní období, čas zvláštní čtyřicetidenní duchovní přípravy na největší křesťanský svátek Vzkříšení. Proto medžugorští františkáni i letos konají každou středu katecheze na různá témata. Zde uvádíme obsah první z nich, kterou připravil medžugorský farní...

Korunka k Předrahé Krvi Ježíše Krista

24.02.2024 08:48
Předkládáme vaší pozornosti Korunku k Nejdražší Krvi Ježíše Krista. Pravda, nepochází přímo z Medžugorje, ale jistě Pannu Marii. Matku Ježíšovu potěšíme i touto modlitbou k uctění Těla a Krce Páně https://youtu.be/mT8TePx2eaw  

Zamyšlení nad lednovým poselstvím / BUDOUCNOST s modlitbou je NOVÁ PŘÍLEŽITOST

22.02.2024 16:37
Panna Maria ve svém poselství z ledna 2024 řekla jen jednu větu (kromě obvyklého pozdravu – Drahé děti!) a v té jediné větě dokonce dvakrát uvádí slovo čas: „Drahé děti! Ať tento čas bude časem modlitby.“ 25. 1. 2024 BŮH VOLÁ I NÁS A TEĎ Jsme na počátku dalšího chronologického roku ve kterém už...

Řešíte již otázku kam s dětmi o prázdninách?

19.02.2024 22:53
Plánujete pouť s dětmi do Medžugorje a k moři? Přišla nabídka s žádostí o zveřejnění. Již tradičně pořádá tuto pouť Míla z Vlašimi. V autobuse ještě hodně místa. Můžete se přidat. Moře + Medjugorie 30. 6. – 9. 7. 2024 PROGRAM - doprovod kněze po celou dobu. 30.6. Odjezd v 16:00 z Vlašimi ...
Záznamy: 41 - 50 ze 2157
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>