Aktuality

Zveřejnili jsme první termíny poutí na jaro roku 2019

27.12.2018 13:52
... POKRAČOVÁNÍ POČÁTKEM ROKU ... TRASY NÁSTUPNÍCH MÍST připravujeme IDEÁLNĚ PODLE ADRES PŘIHLÁŠENÝCH V případě přihlášení jen malého počtu poutníků bývá doprava zajištěna velkým, pohodlným autem, kterým...

Výroční zjevení pro Jakova Čolo

26.12.2018 00:47
Při posledním každodenním zjevení, 12. září 1998, řekla Panna Maria Jakovovi Čolo, že bude mít zjevení jednou do roka, a to 25. prosince, na Hod Boží Vánoční. Tak tomu bylo i letos.  Zjevení začalo ve...

Poselství Panny Marie z Medžugorje z 25. prosince 2018

25.12.2018 20:34
 „Drahé děti! Přináším vám svého syna Ježíše, který je Král míru. On vám dává mír, a ať není jenom pro vás, ale, dítka, noste ho druhým v radosti a pokoře. Já jsem s vámi a modlím se za vás v tomto...

Vánoční blahopřání medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty

25.12.2018 20:16
  Vánoční blahopřání medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty, vysílané prostřednictvím Radiostanice Mir Medžugorje (tradiční vánoční blahopřání věřících Chorvatů, které přeloženo do češtiny zní asi...

Medžugorje je připraveno na oslavu Narození Ježíše Krista

24.12.2018 15:10
Na hlavní vánoční svátky se přes všechny problémy do Medžugorje sjelo 19 autobusů poutníků z Ukrajiny. Pravoslavní kněží již v neděli 23.12. zaplňovali kněžiště, kromě nich byl u oltáře hlavní celebrant...

Připomínáme možnost zúčastnit se poutě do Medžugorje

21.12.2018 22:12
Nejbližší termín na který se ještě můžete přihlásit  formou SMSky: 00420 604 11 99 31 nebo emailu: monikamed@seznam.cz, a to i během svátečních dnů. Přítomnost kněze je zajištěna. Nástup v Praze a v...

Velká očekávání na nadcházející vánoční a novoroční svátky

21.12.2018 22:00
V Medžugorji bude o vánočních a novoročních svátcích pobývat papežský nuncius pro Bosnu a Hercegovinu, Luigi Pezzuto, spolu s arcibiskupem Henrykem Hoserem, vatikánským vizitátorem pro Medžugorje. + +...

Arcibiskup Hoser slavil nedělní mši svatou v kostelíku Božího Milosrdenství v Medžugorji

19.12.2018 11:53
V kostele Milosrdného Ježíše v Šurmancích, ve filiálním kostele farnosti  Medžugorje, v neděli 16. prosince slavnostní mši svaté předsedal apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje,...

Aktualita PLNÁ RADOSTI: Svědectví medžugorského faráře fra Marinka o setkání s papežem Františkem

17.12.2018 07:02
«Siate obedienti al mons. Hoser» (Buďte poslušní mons. Hosera), jsou slova papeže Františka, která mi řekl po tom, co jsem mu řekl, že jsem medžugorský farář a že mu přináším pozdrav od mons. Hosera. Bylo to...

Počátek měsíce prosince 2018 v Medžugorji

09.12.2018 13:28
Kromě mnohých jiných zahraničních poutníků, mezi nimiž převažovali Poláci, Italové, Korejci a Němci, byla v Medžugorji hned 1. prosince na duchovní obnově modlitební skupina ze Sarajeva. Členové skupiny...

Medžugorská statistika

04.12.2018 14:16
Medžugorská statistika za měsíc listopad 2018.   Počet podaných svatých přijímání: 70 000 Počet koncelebrujících kněží: 1601 (53 denně)  

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. prosince 2018.

02.12.2018 14:45
Drahé děti, když ke mně, jako k matce přicházíte s čistým a otevřeným srdcem, vězte, že vás slyším, povzbuzuji, utěšuji a především se za vás přimlouvám u svého Syna. Vím, že chcete mít pevnou víru a...

Poselství z 25. listopadu 2018

25.11.2018 21:32
"Drahé děti! Toto je čas milosti a modlitby, čas čekání a darování. Bůh se vám dává, abychom ho milovali nade všechno. Proto, dítka, otevřete svá srdce i rodiny, aby se toto čekání stalo modlitbou a láskou, a...
Záznamy: 53 - 65 ze 1044
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>