Aktuality

Poselství z 25. května 2019

25.05.2019 22:43
„Drahé děti! Bůh mi ve svém milosrdenství dopustil, že jsem s vámi, že vás poučuji a vedu k cestě obrácení. Dítka, vy jste všichni pozvaní, abyste se celým srdcem modlili, aby se uskutečnil plán spásy s vámi a...

Víkend plný milostí v medžugorské farnosti

20.05.2019 00:29
Tento víkend (18. a 19. května 2019) pro farníky Medžugorje byl zvláště radostný. Apoštolský nuncius v Bosně a Hercegovině arcibiskup Luigi Pezzuto v Medžugorji v sobotu při slavnostní mši svaté v 10 hodin...

Ze zjevení pro vizionáře Ivana Dragićeviće u Modrého kříže dne 17.května 2019.

17.05.2019 23:11
Ivan po zjevení vyprávěl:  I dnes přišla Panna Maria velmi radostná a šťastná, pozdravila jako obvykle svým mateřským pozdravem, pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se se vztaženýma rukama modlila...

Letos bylo sedmdesát dětských sborů na „Zlaté harfě" v Medžugorji

16.05.2019 15:47
  Zpěv dětských sborů na setkání Zlatá harfa, 35. v pořadí, se konalo v sobotu (11. května 2019) v Medžugorji. Na letošní Zlatou harfu se sjelo 2000 dětí ze 70ti sborů ze šesti diecézí nebo arcidiecézí:...

Dostala jsem dnes e-mailem zajímavou otázku: co od nás vlastně žádá Panna Maria v Medžugorji?

14.05.2019 14:05
Je dobré to zde uvést. Hlavní poselství: Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, celý růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bibledenně, půst o...

Medžugorská statistika za měsíc duben 2019

12.05.2019 16:32
V měsíci dubnu bylo podle statistik ve farnosti Medžugorje podáno 158 000 svatých přijímání  a při mších svatých koncelebrovalo celkem 2740 kněží, což je 91 denně.  

Papež František oficiálně schválil poutě do Medžugorje

12.05.2019 14:39
  Papež František vynesl rozhodnutí, kterým schvaluje poutě do Medžugorje, které od teď nadále mohou organizovat diecéze a farnosti oficiálně a nadále už to nebude jen „soukromou“ formou, jak tomu...

Svědectví o zázračném uzdravení

12.05.2019 12:56
Uzdravila se v čase Ježíšovy smrti ( v 15 hodin ). Můj smysl života je dnes v Kristu Teď podávám svědectví prvně po téměř 4 letech mého pravého proměnění. Vzpomínám na léto roku 2012. To mně bylo necelých...

Poselství svěřené vizionářce Mirjaně Dragičević Soldo 2.května 2019

02.05.2019 16:35
Drahé děti, mateřskou láskou vás vyzývám, abyste čistým a otevřeným srdcem, s plnou důvěrou, odpověděly na velikou lásku mého Syna. Já znám velikost Jeho lásky. Já jsem Ho nosila v sobě – hostii v srdci,...

Svědectví o uzdravení

27.04.2019 14:22
Jmenuji se Judy Paterson a pocházím z Jižní Afriky. Prožila jsem toho mnoho. Před třemi roky jsem tady prožila uzdravení. Byla jsem velmi nemocná, předpovídali mi ještě tři týdny života, přišla jsem a modlila...

Poselství Panny Marie z 25. dubna 2019

25.04.2019 21:39
„Drahé děti! Toto je milostiplný čas, čas milosrdenství pro každého z vás. Dítka, nedopusťte, aby vítr nenávisti a nepokoje vládl ve vás a kolem vás. Vy jste, dítka, pozvaní, abyste byli  láska a...

Ohlédnutí za Květnou nedělí 2019 v Medžugorji: Hlavní bohoslužbu na Květnou neděli v 11 hod. vedl vatikánský nuncius pro BiH, mons. Luigi Pezzuto

24.04.2019 07:13
  Arcibiskup Pezzuto na závěr mešní slavnosti poděkoval fra Marinku Šakotovi a apoštolskému vizitátorovi pro farnost Medžugorje mons. Henryku Hoserovi za pozvání, a zdůraznil, jak  velmi si přál...

Velikonoční třídenní a Vzkříšení v Medžugorji

21.04.2019 17:05
  Slavnostním eucharistickým obřadem, který na Zelený čtvrtek, 18. dubna, v medžugorském farním kostele sv. Jakova vedl apoštolský vizitátor pro farnost  Medžugorje, byli věřící a poutníci uvedeni do...
Záznamy: 27 - 39 ze 1070
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>