Aktuality

Velikonoční píseň známých medžugorských farnic, sester Ramljak

21.04.2019 15:06
Sestry Anna Maria a Darja této noci Vzkříšení zveřejnily nahrávku své velikonoční písně "Neplači Marijo" (Neplač Maria), kterou pro ně složil místní františkán fra Marin Karadčić, též známý...

Velikonoční blahopřání medžugorských františkánů

21.04.2019 12:18
Pán vpravdě Zmrtvýchvstal! Aleluja! datum: 20.04.2019. "Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás." (Evangelium podle Jana 20,21)   Všem farníkům, poutníkům,...

Krásné svědectví o zázračném uzdravení díky pevné víře a kapičkám ze sochy Vzkříšeného Krista v Medžugorji

20.04.2019 00:00
Můj manžel a já jsme se vzali v roce 2001. První dítě, které nám Bůh dal, je chlapeček, Šimon, a narodil se v roce 2004. Když se mi opozdilo krvácení, udělala jsem si těhotenský test a výsledek byl pozitivní:...

Mše svaté na Květnou neděli budou v Medžugorji slavit Nuncius Pezzuto a arcibiskup Hoser

11.04.2019 22:10
  Program na Květnou neděli – Pašijovou neděli, neděli muk Kristových, která nás uvádí do Svatého týdne příprav na největší křesťanský svátek Vzkříšení. Žehnání ratolestí v Medžugorji bude v 10,45...

Medžugorská statistika za měsíc březen 2019

11.04.2019 21:20
V měsíci březnu bylo podle statstik farnosti Medžugorje podáno 85 000 svatých přijímání a při mších svatých koncelebrovalo celkem 1767 kněží, což je 57 denně.

Vyslanci Klubu zástupců Evropské lidové strany v Medžugorji

04.04.2019 16:40
Vyslanci Klubu zástupců Evropské lidové strany (EPP) zapojených do skupiny pověřené  mezikulturním a náboženským dialogem byli v Mostaru a Medžugorji. Po setkání v Mostaru, v sobotu, 30. března...

Ohlédnutí za 26. duchovní obnovou vedoucích medžugorských poutních a modlitebních skupin: Několik vybraných svědectví účastníků

03.04.2019 13:32
KOREJŠTÍ POUTNÍCI: V lednu 2018 byl v Korey fra Danko Perutina, který tam v 6 diecézích uspořádal různá vzdělávací a modlitební setkání s věřícími, kteří jsou členy  medžugorských modlitebních...

Poselství svěřené vizionářce Mirjaně 2. dubna 2019

02.04.2019 13:40
Drahé děti, jako matka, která zná svoje děti, vím, že vzdycháte  po mém Synu. Vím, že vzdycháte po pravdě, po míru, po tom, co je čisté a ne falešné. A proto se k vám já, jako matka, v lásce Boží obracím...

Arcibiskup Hoser: Cílem poutě je zbožštění člověka

30.03.2019 09:45
  Připomínáme, že registrací účastníků a modlitebně liturgickým programem v kostele sv. Jakova v Medžugorji byla 18. března zahájena 26. mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí...

Příběh protestanta, který zažil "všechny" zázraky Medžugorje

25.03.2019 21:43
Jako dobří katolíci můžeme jedině být spokojení pozitivním vlivem, který měla mariánská zjevení v Medžugorji v posledních letech. Proto radíme všem kdo ještě nenavštívili Kopec zjevení, aby se nad...

Poselství z 25.března

25.03.2019 21:17
Drahé děti! Toto je milostiplný čas. Jako se příroda obnovuje k novému životu i vy jste voláni k obrácení. Rozhodněte se pro Boha. Dítka, vy jste prázdní a nemáte radost, protože nemáte Boha. Proto,...

Medžugorský farář při duchovní obnově pro vedoucí poutních a modlitebních skupin

25.03.2019 14:12
Fra Marinko Šakota na duchovní obnově: V těchto dnech jsme se snažili poznávat Ježíše V Medžugorji 22. března 2019 mší svatou, které předsedal medžugorský farář, fra Marinko Šakota, skončila 26. mezinárodní...

Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu!

22.03.2019 10:03
V březnu se v Medžugorji konala duchovní obnova pro medžugorské farníky. Ve středu, 13. března, duchovní obnovu vedl fra Zvonko Benković, a další den apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje,...
Záznamy: 40 - 52 ze 1070
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>