Poselství Panny Marie ze zjevení pro Mariji Lunetti 

25. dubna 2024:

„Drahé děti!  

Jsem s vámi, abych vám řekla, že vás mám ráda a povzbuzuji vás k modlitbě, protože satan je silný a jeho síla je každý den silnější prostřednictvím těch, kteří si vybrali smrt a nenávist. 

Vy, dítka, buďte modlitba a moje vztažené ruce lásky pro všechny ty, kteří jsou ve tmě a hledají světlo Boha našeho. 

Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.“

 

+++++

Prožíváme svatodušní novénu.

ožehnané devítidenní období přípravy na oslavy seslání Ducha Svatého!

Sledujte pravidelný večerní modlitební program

 

Vítejte na stránkách

"Dvě Srdce" - Medžugorje

 

I v tomto roce máme naplánovanou řadu termínů poutí do farnosti Medžugorje v Bosně - Hercegovině

 

PROČ PRÁVĚ DO FARNOSTI MEDŽUGORJE?

Protože, jak věří miliony lidí na světě, právě v Medžugorji se již od roku 1981. denně zjevuje Panna Maria, Matka Ježíšova, vyvoleným vizionářům. Původně jich bylo šest. V současnosti se denně zjevuje třem vizionářům a tři další mají zjevení jednou do roka. Panna Maria jim slíbila, že tomu tak bude až do konce jejich života.

Nejdůležitějším cílem poutí do Medžugorje je prohloubení víry, nalezení živého vztahu k Bohu skrze Matku Marii, obrácení, usmíření, MÍR a radost v srdcích našich klientů - poutníků, kteří nám důvěřují a svěřují čas své dovolené do našich rukou. Nabízíme poutě do Medžugorje, na místo vyhledávané poutníky z celého světa.

Zajišťujeme kvalitní služby, jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi nebo jiné skupiny. Budeme se snažit, aby čas věnovaný pouti do "medžugorských duchovních lázní " byl dobře využitý pro vaše duchovní zotavení a občerstvení.

 

Aktuality

Novéna k Duchu Svatému svatého Jana Pavla II.

11.05.2024 11:58
Mladí přátelé, Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání....

Již od počátku května jsou v Medžugorji tisíce poutníků

11.05.2024 10:31
/ Není poutník jako poutník - poutníci od Uralu přijeli se na posvátných místech...

Medžugorská statistika

06.05.2024 22:21
Počet podaných svatých přijímání: 150 000 Počet celebrujících kněží: 3748 (124...

Svědectví manželů z Austrálie – Modlitba v Medžugorji mění lidem život

27.04.2024 14:43
  Na programu Radiostanice Mir Medžugorje 24.4.2024 bylo uvedeno svědectví...

Poselství Panny Marie z 25. dubna 2024

25.04.2024 22:37
„Drahé děti!  Jsem s vámi, abych vám řekla, že vás mám ráda a povzbuzuji vás k...

Svědectví o zážitku milosti Boží v Medžugorji

24.04.2024 16:45
Fra Anto Barišić / Pocházím z tradiční věřící rodiny se sedmi dětmi. A v jednom období...

MEDŽUGORJE JE SVĚDKEM VZKŘÍŠENÍ V MNOHA LIDSKÝCH ŽIVOTECH

22.04.2024 22:26
(Myšlenky medžugorského faráře fra Zvonimira Pavićiće, napsáno pro Glasnik Mira) Lidský...

Přijměme Boží program, buďme svědky!

20.04.2024 21:36
Fra Mario Knezović Bratři a sestry, pro nás je důležitá pravda. Dejte pozor: Naší...

Z krátkých aktuálních myšlenek Fra Željka Barbariće (strážce Božího Hrobu v Jeruzalémě): O MODLITBĚ a DRUHÉM PŘÍCHODU KRISTA

18.04.2024 13:15
( Přeloženo z Radiopostaja Mir Medjugorje ) Komunikace s Bohem je i setkání s Bohem a...

Modlete se za mír! Modlete se za mír v Jeruzalémě...

17.04.2024 15:33
Fra Željko Barbarić, který je strážcem Svatého Hrobu v Jeruzalémě, se 17.4. ozval, aby...

Modleme se, abychom světem nebloudili bez cíle, ale byli poutníky

17.04.2024 11:42
Paula Tomić / Zamyšlení nad poselstvím Panny Marie z 25. 3. Po vzkříšení Ježíš apoštoly...

Jak je těžké být vychovatelem a učitelem

15.04.2024 21:28
Fra Jure Barišić oslovil při večerní mši svaté přítomné: Drazí věřící, ve starém Řecku,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>