Poselství z 25.1. 2023

"Drahé děti! Modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny půstem a pokáním, aby vám Bůh dal mír. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha. Proto jde lidstvo k propasti. Vy jste, dítka, moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i tady. Modlete se a svědčte o míru ve svém okolí a buďte lidmi míru. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu."

 

Požehnaný čas, přátelé!

Sledujte pravidelný večerní modlitební program

 

Vítejte na stránkách cestovky "Dvě Srdce" - Medžugorje

 

I v tomto roce máme naplánovanou řadu termínů poutí do vesnice Medžugorje v Bosně - Hercegovině, ale jejich uskutečnění závisí na současných životních podmínkách, které na nás doléhají.

 

PROČ PRÁVĚ DO FARNOSTI MEDŽUGORJE?

Protože, jak věří miliony lidí na světě, právě v Medžugorji se již od roku 1981. denně zjevuje Panna Maria, Matka Ježíšova, vyvoleným vizionářům. Původně jich bylo šest. V současnosti se denně zjevuje třem vizionářům a tři další mají zjevení alespoň jednou do roka. Panna Maria jim slíbila, že tomu tak bude až do konce jejich života.

Nejdůležitějším cílem naší cestovní agentury je prohloubení víry, nalezení živého vztahu k Bohu skrze Matku Marii, obrácení, usmíření, MÍR a radost v srdcích našich klientů - poutníků, kteří nám důvěřují a svěřují čas své dovolené do našich rukou. Nabízíme poutě do Medžugorje, na místo vyhledávané poutníky z celého světa.

Zajišťujeme kvalitní služby, jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi nebo jiné skupiny. Agentura "Dvě Srdce" se snaží, aby čas věnovaný pouti do "medžugorských duchovních lázní " byl dobře využitý pro vaše duchovní zotavení a občerstvení.

 

Aktuality

Zjevení pro vizionáře Ivana Dragičeviće 13. ledna 2023

30.01.2023 15:30
Zjevení se uskutečnilo v Dublinu, kde se Ivan setkal s ctiteli Panny Marie. „Myslím, že...

Brzy uvidíme jaká je síla Medžugorje

29.01.2023 21:32
Fra Goran Azinović Bratři a sestry, jako studentovi se mi do paměti hluboce vrylo jméno...

Raduji se z výsledků voleb prezidenta

29.01.2023 10:52
I já jsem proto něco udělala. Modlila jsem se včera na ten úmysl Křížovou cestu na...

Modlitba mění člověka a člověk mění svět

28.01.2023 11:38
(Fra Mario Knezović) My každý den slyšíme nebo i sami doporučujeme: Pomodli se!...

Poselství Panny Marie z 25. ledna 2023

25.01.2023 21:12
"Drahé děti! Modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v...

Fra Danko Perutina / Aktuální kázání v Medžugorji v Neděli Božího Slova

23.01.2023 01:25
Bratři a sestry, ve chvílích největších krizí a zkoušek se ukáže kdo ja jaký...

Fra Marinko Šakota kázal v Medžugorji o povoláních

18.01.2023 22:23
V liturgických čteních jsme slyšeli o povolání tří různých osob: Izaiáše, Pavla a Jana...

Láska je vynalézavá

17.01.2023 13:07
Kázání Fra Maria  Knezoviće Slova svatého evangelia podle Marka. Když se Ježíš po...

Papež dnes přijal apoštolského vizitátora pro farnost Medžugorje, mons. Aldo Cavalli

16.01.2023 14:35
    Papež František přijal 16. ledna 2023 apoštolského vizitátora se...

Poděkování a výzva podporovatelům a donátorům Informačního centra Mir Medžugorje

12.01.2023 14:08
Drazí přátelé, Požehnaný, radostný a míruplný nový 2023. rok! Ať tento milostiplný čas...

89 ti letá Dragica Brkić opět připutovala do Medžugorje

10.01.2023 12:31
Dragica Brkić ani letos nezanedbala svoji pravidelnou pouť do Medžugorje. (Zprávu...

Arcibiskup Cavalli slavil mši za Benedikta XVI.

08.01.2023 17:16
Pochopil svoje poslání a uskutečnil je Mše za pokoj duše emeritního papeže Benedikta...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>