Poselství Panny Marie ze zjevení pro Mariji Lunetti 

25. března 2024:

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase se modlete se mnou, aby dobro zvítězilo ve vás i kolem vás. Zvláštním způsobem se, dítka, modlete ve sjednocení s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a bez Jeho lásky. Buďte modlitba, buďte světlo a svědci všem těm se kterými se setkáváte, dítka, aby milosrdný Bůh měl milosrdenství s vámi. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.“

+++++

Požehnané velikonoční období!

Sledujte pravidelný večerní modlitební program

 

Vítejte na stránkách

"Dvě Srdce" - Medžugorje

 

I v tomto roce máme naplánovanou řadu termínů poutí do farnosti Medžugorje v Bosně - Hercegovině

 

PROČ PRÁVĚ DO FARNOSTI MEDŽUGORJE?

Protože, jak věří miliony lidí na světě, právě v Medžugorji se již od roku 1981. denně zjevuje Panna Maria, Matka Ježíšova, vyvoleným vizionářům. Původně jich bylo šest. V současnosti se denně zjevuje třem vizionářům a tři další mají zjevení jednou do roka. Panna Maria jim slíbila, že tomu tak bude až do konce jejich života.

Nejdůležitějším cílem poutí do Medžugorje je prohloubení víry, nalezení živého vztahu k Bohu skrze Matku Marii, obrácení, usmíření, MÍR a radost v srdcích našich klientů - poutníků, kteří nám důvěřují a svěřují čas své dovolené do našich rukou. Nabízíme poutě do Medžugorje, na místo vyhledávané poutníky z celého světa.

Zajišťujeme kvalitní služby, jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi nebo jiné skupiny. Budeme se snažit, aby čas věnovaný pouti do "medžugorských duchovních lázní " byl dobře využitý pro vaše duchovní zotavení a občerstvení.

 

Aktuality

Poselství Panny Marie sdělené vizionářce Mariji Lunetti 25. prosince 2023

25.12.2023 20:44
„Drahé děti! Nesu vám mého Syna Ježíše, aby vaše srdce naplnil mírem, protože On je...

Vánoční poselství sdělené vizionáři Jakovovi z 25. 12. 2023

25.12.2023 20:03
Při posledním každodenním poselství, 12. září 1998, řekla Panna Maria Jakovovi Čolo, že...

Vánoční blahopřání provinciála Hercegovinské františkánské provincie, fra Jozo Grbeše

24.12.2023 16:51
Drazí přátelé! Tyto Vánoce, na 800. výročí události v Grecci (svatý František vytvořil...

Jak dnes můžeme mluvit o radosti?

23.12.2023 17:14
(Přeloženo ze zvukového záznamu promluvy fra L. Kurtoviće na Radostnou neděli v...

Děti Panny Marie jsou dětmi NADĚJE

20.12.2023 16:27
Modlitby, dobré skutky a oběti, které nás obrátily, ukazují světu, že proměna možná je,...

Novénu k Pražskému Jezulátku se můžete modlit jako zvláštní přípravu na oslavy Kristova narození

14.12.2023 09:07
Přejeme vám požehnaný a radostný vrchol příprav na letošní oslavy Narození Krista,...

Jsme děti Boží !!!

14.12.2023 08:56
P. Tomić / Zamyšlení nad poselstvím z 25. 10. 2023 Poselství Panny Marie jsou vždy...

Připomínáme poslední pouť do Medžugorje v roce 2023

12.12.2023 10:17
27.12.- 2.1. 2024   Vánočně NOVOROČNÍ pouť - oslavy v Medžugorji bývají ty...

Napište nám svoje svědectví: Pocítila jsem přítomnost Panny Marie

11.12.2023 16:59
Pochválen buď Ježíš a Maria! Tady je moje svědectví. Já opravdu mohu říci, že jsem...

Plán poutí do Medžugorje na příští rok

09.12.2023 16:41
Organizuje Monika / Dvě Srdce To co přijde ví jen Pán ... (dá-li Pán Bůh budeme v...

Medžugorská statistika za měsíc listopad 2023

09.12.2023 09:06
Počet podaných svatých přijímání: 50 000 Počet koncelebrujících kněží: 1684 (56...

Kázání z rorátní mše svaté o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie v Medžugorji

08.12.2023 13:33
Fra Marin Mikulić (novokněz) Raduj se milostiplná Pán s Tebou. Nikdy nikoho ani dříve...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>