Sledujte pravidelný večerní modlitební program

 

Vítejte na stránkách cestovky "Dvě Srdce" - Medžugorje

 

I v tomto roce máme naplánovanou řadu termínů poutí do vesnice Medžugorje v Bosně - Hercegovině, ale jejich uskutečnění závisí na současných životních podmínkách, které na nás doléhají.

 

PROČ PRÁVĚ DO FARNOSTI MEDŽUGORJE?

Protože, jak věří miliony lidí na světě, právě v Medžugorji se již od roku 1981. denně zjevuje Panna Maria, Matka Ježíšova, vyvoleným vizionářům. Původně jich bylo šest. V současnosti se denně zjevuje třem vizionářům a tři další mají zjevení alespoň jednou do roka. Panna Maria jim slíbila, že tomu tak bude až do konce jejich života.

Nejdůležitějším cílem naší cestovní agentury je prohloubení víry, nalezení živého vztahu k Bohu skrze Matku Marii, obrácení, usmíření, MÍR a radost v srdcích našich klientů - poutníků, kteří nám důvěřují a svěřují čas své dovolené do našich rukou. Nabízíme poutě do Medžugorje, na místo vyhledávané poutníky z celého světa.

Zajišťujeme kvalitní služby, jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi nebo jiné skupiny. Agentura "Dvě Srdce" se snaží, aby čas věnovaný pouti do "medžugorských duchovních lázní " byl dobře využitý pro vaše duchovní zotavení a občerstvení.

 

https://youtu.be/…t_s

Aktuality

Medžugorští farníci vyhlásili, že si přejí kapli se stálou adorací

04.05.2022 13:33
Ve svých poselstvích Panna Maria často mluví o tom, že nás vyzývá ke klanění Ježíšovi v...

Mons. Cavalli se účastní modliteb na Podbrdu

04.05.2022 13:07
Modlitební skupina „Gospa Majka moja“ každé ráno v 5 hodin zahajuje svoji modlitbu u...

Statistiky za měsíc duben 2022

04.05.2022 11:57
  Počet podaných sv. přijímání: 105 000 Počet koncelebrujících kněží: 1810...

Co by se měl každý co nejdříve dozvědět

03.05.2022 16:13
Promluva otce Josipa Radića (přeloženo z Medjugorje-info.com) Každý z nás má...

Nejbližší pouť do Medžugorje má poslední volná místa

29.04.2022 21:15
Připomínáme, že v autobusu do Medžugorje na svátek Panny Marie, Prostřednici všech...

Poutníci z Mexika se přijeli duchovně občerstvit do Medžugorje

29.04.2022 21:04
V Medžugorji je nyní na pouti skupina 15 poutníků pocházejících z několika...

Medžugorský farář, fra Marinko Šakota: Vzkříšení nám dodává naději!

26.04.2022 12:43
Drazí farníci farnosti Medžugorje, drazí poutníci, drazí přátelé na celém světě, Chci...

Poselství Panny Marie z 25. dubna 2022

25.04.2022 20:49
"Drahé děti! Dívám se na vás a vidím, že jste ztracení. Proto vás všechny vyzývám:...

Modlit se za ty, kteří ještě nepoznali lásku Boží

23.04.2022 15:18
Zamyšlení nad poselstvím, které Panna Maria svěřila vizionářce Mirjaně Soldo 18. března...

Velikonoční poselství provinciála Hercegovinské františkánské provincie, fra Miljenka Šteka

17.04.2022 08:13
  V poslední době začíná být zřejmé nakolik jsme v tomto světě prakticky zcela...

Oblečte se před Bohem do pravdy

14.04.2022 10:48
Uvedl bych citát z Listu Efezským (6, 10-17). Napsal ho sv. Pavel, když byl ve vězení:...

Modleme se za kněze Josefa Červenku, kterého si Pán již povolal k sobě

13.04.2022 14:24
Uvádím zde tuto smutnou zprávu, protože otec Jožka patří mezi ty, kteří vytrvale...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>