Poselství Panny Marie ze zjevení pro Mariji Lunetti 

25. dubna 2024:

„Drahé děti!  

Jsem s vámi, abych vám řekla, že vás mám ráda a povzbuzuji vás k modlitbě, protože satan je silný a jeho síla je každý den silnější prostřednictvím těch, kteří si vybrali smrt a nenávist. 

Vy, dítka, buďte modlitba a moje vztažené ruce lásky pro všechny ty, kteří jsou ve tmě a hledají světlo Boha našeho. 

Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.“

 

+++++

Květen - měsíc Panny Marie

Sledujte pravidelný večerní modlitební program

 

Vítejte na stránkách

"Dvě Srdce" - Medžugorje

 

I v tomto roce máme naplánovanou řadu termínů poutí do farnosti Medžugorje v Bosně - Hercegovině

 

PROČ PRÁVĚ DO FARNOSTI MEDŽUGORJE?

Protože, jak věří miliony lidí na světě, právě v Medžugorji se již od roku 1981. denně zjevuje Panna Maria, Matka Ježíšova, vyvoleným vizionářům. Původně jich bylo šest. V současnosti se denně zjevuje třem vizionářům a tři další mají zjevení jednou do roka. Panna Maria jim slíbila, že tomu tak bude až do konce jejich života.

Nejdůležitějším cílem poutí do Medžugorje je prohloubení víry, nalezení živého vztahu k Bohu skrze Matku Marii, obrácení, usmíření, MÍR a radost v srdcích našich klientů - poutníků, kteří nám důvěřují a svěřují čas své dovolené do našich rukou. Nabízíme poutě do Medžugorje, na místo vyhledávané poutníky z celého světa.

Zajišťujeme kvalitní služby, jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi nebo jiné skupiny. Budeme se snažit, aby čas věnovaný pouti do "medžugorských duchovních lázní " byl dobře využitý pro vaše duchovní zotavení a občerstvení.

 

Aktuality

Modlete se za mír! Modlete se za mír v Jeruzalémě...

17.04.2024 15:33
Fra Željko Barbarić, který je strážcem Svatého Hrobu v Jeruzalémě, se 17.4. ozval, aby...

Modleme se, abychom světem nebloudili bez cíle, ale byli poutníky

17.04.2024 11:42
Paula Tomić / Zamyšlení nad poselstvím Panny Marie z 25. 3. Po vzkříšení Ježíš apoštoly...

Jak je těžké být vychovatelem a učitelem

15.04.2024 21:28
Fra Jure Barišić oslovil při večerní mši svaté přítomné: Drazí věřící, ve starém Řecku,...

Český šiřitel úcty k Medžugorji, známý dr. Mráček, se dnes dožívá 90ti let!

12.04.2024 12:37
Informace pro vás, medžugorské poutníky, kteří jste měli možnost od roku 1992 poznat...

Otec Leon Pereira: Moje obrácení začalo v den, kdy jsem poprvé slyšel o Medžugorji

06.04.2024 21:57
O. Leon Pereira ve svědectví pro seriál Fruits of Medjugorje (Plody Medžugorje) řekl,...

Medžugorská statistika za měsíc březen 2024

04.04.2024 12:58
Počet podaných svatých přijímání: 150 000 Počet koncelebrujících kněží: 1983...

Velikonoční poselství apoštolského vizitátora, arcibiskupa Aldo Cavalliho

02.04.2024 13:47
V Evangeliu máme charakteristický úryvek zapsaný, když Ježíš zemřel na kříži a byl...

Velikonoční poselství františkánského provinciála, fra Jozo Grbeše

30.03.2024 18:36
Drazí bratři! Vzkříšení proměnilo všechno, jako i smrt mění všechno. Žena se stala...

Při I. katolické IT konferenci byla založeno IT společenství odborníků

27.03.2024 13:36
10. března 2024 byla v Medžugorji zakončena první katolická IT konference. Kromě...

Poselství Panny Marie z 25. března 2024

25.03.2024 20:53
„Drahé děti! V tomto milostiplném čase se modlete se mnou, aby dobro zvítězilo ve vás i...

Duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center, modlitebních a charitativních skupin spojených s Medžugorjem

20.03.2024 13:42
Na tuto 29. duchovní obnovu se sjelo více než 200 účastníků z USA, Anglie, Irska,...

Zjevení pro Mirjanu Soldo

18.03.2024 22:28
Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>