Zvláštní vyslanec Svatého Stolce dojel do Medžugorje

29.03.2017 21:29

Po Sarajevu a Mostaru, zvláštní vyslanec Svatého Stolce pro farnost Medžugorje, mons. Henryk Hoser, v doprovodu provinciála Hercegovské františkánské provincie, fra Miljenka Šteka, dojel do Medžugorje. 

V odpoledních hodinách ve středu 29. března ho před domem farního úřadu uvítali fra Marinko Šakota, medžugorský farář, bratři františkáni, řeholní sestry františkánky ve službě v Medžugorji, a též shromáždění farníci a poutníci. Děti z medžugorské farnosti mu darovaly květy. Potom se mons. Hoser vydal k farnímu kostelu sv. Jakova, kde určitou dobu strávil v modlitbě a vyslovil děkovná slova všem, kteří ho v Medžugorji očekávali a na všechny přítomné svolal Boží požehnání. 

Mons. Hoser zahajuje svoje poslání, které mu svěřil papež František. 

Připomeňme si:

11. února 2017. Svatý Otec pověřil mons. Henryka Hosera, arcibiskupa varšavsko-pražského (Polsko), aby navštívil Medžugorje jako zvláštní vyslanec Svatého Stolce. Cílem tohoto poslání je získat co nejhlubší poznatky o pastorační situaci této skutečnosti, a především o potřebách věřících, kteří sem přijíždějí na pouť, a potom navrhnout možné pastorační iniciativy pro budoucnost. Mise má tedy výlučně pastorační charakter. 

(medjugorje.hr)