Zvláště mne dojímají medžugorské kopce

05.12.2014 12:51

   Medžugorje navštívil i P. Pietro Paterlini, italský kněz, z diecéze Reggio Emilia Guastalla. O Medžugorji slyšel poprvé v 80 etech.  Ale prvně Medžugorje navštívil v prosinci 2009., kdy P. Pietro Medžugorje navštívil s jednou malou skupinou poutníků ze své    farnosti. „Měl jsem touhu přijet do Medžugorje, protože jsem před tím navštívil mariánská poutní místa Itálii a ve Francii. V Medžugorji jsem našel velmi silné ovzduší modlitby. Když přijdeš do Medžugorje, snadněji se modlíš. A zvláště mne dojímají  medžugorské kopce: Kopec zjevení, kde se modlí Růženec a Križevac, s pobožností Křížové cesty. Nazval bych Medžugorje velikou školou modlitby”. – zdůrazňuje P. Pietro  a dodává, že Medžugorji viděl mnoho plodů obrácení.