Zveřejnili jsme termíny poutí na příští rok

05.11.2014 09:08

 

Více informací naleznete v sekci TERMÍNY POUTÍ do Medžugorje

 

PLÁN POUTÍ do Medžugorje 2014 až září 2015

20.11. – 26.11.      čtv – st             7         Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, Slavnost Ježíše Krista Krále, výročí smrti fra Slavka, noční adorace (odjezd z ČR ve čtvrtek večer)

  6.12. – 9.12.       so – st             4          Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, krátká adventní pouť

22.12.– 26. 12.     po – pá             5          Vánoční pouť, představení Živé jesličky, Slavnost narození Ježíše, Štědrý den, Hod Boží vánoční

27.12.– 4.1. 2015  so – ne             9          Svátek Svaté rodiny a Mláďátek, Silvestr, Nový Rok,  Slavnost Matky Boží Panny Marie, představení Živé jesličky, Ježíšovy jmeniny, zjevení pro Mirjanu

 

TRASY NÁSTUPNÍCH MÍST VYTVÁŘÍME IDEÁLNĚ PODLE ADRES PŘIHLÁŠENÝCH. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK TÝDEN PŘED ODJEZDEM

 

31.1.- 4. 2.                so - stř          5            Uvedení Páně do chrámu, zjevení pro Mirjanu

 

8.2. – 13. 2.               ne - pá          6            Panny Marie Lurdské

 

14.3. – 20.3.              so – pá         7            Zjevení Panny Marie pro Mirjanu, Slavnost sv. Josefa, 4. neděle postní

 

22.3. – 26. 3.              ne – čt         5            Slavnost Zvěstování Páně, Poselství Panny Marie, Postní období

 

27.3. – 31. 3.              pá – út        5             Květná neděle, pondělí Svatého týdne

 

1.4. – 7.4.                  stř – út        7             Zjevení pro Mirjanu, Velikonoční pouť – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží, Velikonoční pondělí

 

8. 4. – 14. 4.              stř – út        7             Neděle Božího Milosrdenství

 

17. 4. – 20.4.             pá – po        4             Víkendová pouť ve velikonočním období

 

23.4. – 27.4.              čt – po        5             Sv. Jiří, sv. Marek, nové poselství

 

30.4. – 6. 5.               čt – stř        7             Počátek máje - sv. Josef dělník, zjevení pro Mirjanu 

 

7. 5. – 11. 5.               čt – po       5             Panna Maria – Prostřednice všech milostí      

 

12.5. – 16. 5.              út – so        5             Panny Marie Fatimské, Slavnost Nanebevstoupení Páně,

 

23.5. – 26. 6.              so – út       4             Slavnost Seslání Ducha Svatého, nové poselství

 

30. 5. - 3.6.                 so – st        5             Navštívení Panny Marie, Slavnost Nejsvětější Trojice, zjevení pro Mirjanu

 

1. 6. – 5. 6.                  po – pá        5           Slavnost Těla a Krve Páně, zjevení pro Mirjanu

 

10.6. – 14.6.                st – ne         5            Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Neposkvrněného Srdce Mariina, sv. Antonín Padovánský

 

21.6. – 27.6.                ne -  so        7            Výročí Zjevení Panny Marie v Medžugorji – Pochod míru, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, celonoční adorace

 

3. 7. – 6.7.                    pá – po        4           Slavnost Cyrila a Metoděje, (seminář kněží z celého světa – přesný termín ještě není stanoven)

 

18.7. – 26.7.                 so – ne          9          Prázdninová pouť – 1. den u moře, sv. Marie Magdaléna, sv. Jakuba, nové poselství

 

31. 7. -  7. 8.                 pá – pá         8           Modlitební festival mládeže – 1. den u moře (nutno se hlásit 3 měsíce až 2 měsíce dopředu kvůli ubytování. Čím později, tím ubytování ve vzdálenějších místech)

 

8.8. – 12.8.                   so – stř        5            Srpnová radostná pouť, sv. Klára

 

13.8. – 18.8.                 čtv – út         6            Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

20. 8. – 26. 8.               čtv – stř       6             Panny Marie Královny

 

28. 8. - 3. 9.                  pá – čtv       7             Zastávka u moře, Umučení sv. Jana Křtitele, zjevení pro Mirjanu