Zpráva ze zjevení pro vizionáře Ivana

10.10.2023 19:46

Panna Maria se zjevila vizionáři Ivanovi Dragičevićovi v Medžugorji u Modrého kříže 2. října 2023. Po zjevení vizionář vyprávěl:

Drazí kněží, drazí přátelé v Kristu. Tedy Panna Maria k nám přišla radostná, veselá. Všechny pozdravila svým mateřským pozdravem – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom Panna Maria vzhlédla k nám všem a se sepjatýma rukama se modlila nad námi nade všemi. Zvláště se modlila nad vámi zde přítomnými nemocnými, nad vámi kněžími. Potom Panna Maria setrvala nějakou delší dobu v modlitbě za pevnou víru kněží, za vytrvalost a svatost kněží... a potom nám Panna Maria požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala nám všem. Potom jsem já doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláštním způsobem všechny vás přítomné kněze, vás všechny nemocné. Potom Panna Maria nějakou dobu pokračovala v modlitbě nad námi nade všemi a za té modlitby Panna Maria odcházela ve znamení světla kříže s pozdravem – jděte v pokoji, drahé děti moje...