Zpráva o zjevení pro vizionáře Ivana z tohoto večera u Modrého Kříže

28.10.2016 22:51

Jako po každém setkání s Pannou Marií, chtěl bych i vám přiblížit setkání tohoto večera. I dnes přišla Panna Maria radostná a veselá a všechny nás na počátku pozdravila svým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje! A potom se tady modlila zvláště nad vámi všemi nemocnými. A potom se vztaženýma rukama nad námi všemi. Potom Panna Maria řekla:

„Drahé děti! I dnes vás zvláštním způsobem chci vyzvat, abyste otevřely svá srdce. Otevřte svá srdce mým poselstvím, která vám dávám, abych vám mohla dávat nová poselství. Žijte má poselství. Zvláště v tomto čase vás vyzývám: Modlete se za mír. Mír, drahé děti, aby byl. Matka se modlí za vás všechny a za vás všechny se přimlouvá u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu!“

Potom nám Panna Maria požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše co jste přinesly k požehnání. Doporučil jsem také vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště nemocné.

Potom se Panna Maria ještě dále modlila a za modlitby odcházela ve znamení svítícího kříže s pozdravem: Jděte v pokoji, drahé děti, moje.

To je to nejdůležitější.