Změna v týdenním modlitebním programu v Medžugorji

27.09.2013 13:36

Mnozí poutníci zdůrazňují, že je v Medžugorji nejvíce oslovila pobožnost klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. Od 1. října bude klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní v úterý od 21 do 22 hodin, tedy už ne ve středu jak tomu bylo doposud. Tak se budou moci farníci i poutníci účastnit této pobožnosti v úterý a v sobotu od 21 do 22 sata a též ve čtvrtek hned po večerní mši svaté.