Zjevení pro vizionáře Ivana z 8. září 2017

10.09.2017 22:14

Zjevení pro vizionáře Ivana se uskutečnilo v pátek 8.září 2017, v 21 hodin na Podbrdu u Modrého kříže.

Po zjevení vizionář vyprávěl, že Panna Maria přišla dnes večer radostná a šťastná. Modlila se nad námi přítomnými. Potom se Panna Maria modlila určitou dobu zvláště za mladé. Všem požehnala a požehnala předměty, které jsme přinesli k požehnání. 

Potom Panna Maria dala poselství: I dnes vás vyzývám k modlitbě v rodině... Modlete se o svatost v rodině. Modlete se za mladé, za děti.  Děkuji vám, že jste i dnes večer přijali mou výzvu. 

Potom se Panna Maria ještě modlila zvláště za nemocné. 

Potom se vzdalovala do nebe ve znamení zářícího kříže a s pozdravem jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.