Zjevení pro vizionáře Ivana z 16. září 2016

16.09.2016 22:32

Vizionář Ivan měl i tento pátek, 16. 9. 2016, zjevení na Podbrdu při příležitosti setkání jeho modlitební skupiny. Po zjevení vyprávěl a zde je uvedeno zjména poselství Panny Marie: 

Drahé děti i dnes vás vyzývám, ne, nepřijímejte to co vám svět nabízí a dává. Rozhodněte se pro Ježíše. V Něm je váš mír i radost. Odevzdejte se a otevřete se jemu, aby vás On vedl. Zvláště se, drahé děti,  otevřete Duchu svatému. Prosím, drahé děti, za vás všechny, abyste se více otevřely, modlím se za vás všechny a přimlouvám se za vás všechny u svého Syna. Děkuji vám, že jste i dnes přijaly moji výzvu.

Potom vám Panna Maria požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala všechno, co jste přinesli k požehnání . Potom jsem jí doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly a potom se Panna Maria vzdalovala do nebe s pozdravem jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.