Zjevení pro vizionáře Ivana, večer 5. 8. 2013

07.08.2013 08:38

Zjevení pro vizionáře Ivana, večer 5. 8. 2013 na Podbrdu v Medžugorji, v době konání 24.mezinárodního modlitebního festivalu mládeže.

      Dnes večer přišla Panna Maria k nám radostná a šťastná. Všechny nás pozdravila svým mateřským požehnáním: „Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje!“
Panna Maria se delší dobu modlila ve svém, aramejském, jazyce. Modlila se nad námi všemi přítomnými, zvláště nad nemocnými a nadevšemi přítomnými kněžími. Potom Panna Maria řekla:
"Drahé děti, i dnes ve své veliké radosti, když hledím na vás s otevřeným a radostným srdcem, všechny vás vyzývám, abyste se zodpovědně modlily za mír. Modlete se, drahé děti, až mír zavládne světem a až mír zavládne v srdcích lidí a v srdcích všech mých dětí. Buďte mými nositeli míru v tomto světě bez míru, buďte mým živým znamením, znamením míru tam, kde se setkáváte s lidmi ve vaší farnosti. Buďte mým znamením, buďte mým světlem, mým zrdcadlem pro druhé. Vězte, drahé děti, že jsem stále s vámi, že se modlím za vás všechny a že se přimlouvám za vás před Ježíšem, mým Synem. Proto vytrvejte v modlitbě. Děkuji vám, že jste i dnes přijaly mou výzvu.“
V celé své radosti Panna Maria odchází ve znamení světla a kříže a všechny nás pozdravila svým pozdravem: „Jděte v pokoji, drahé děti moje.“ Panna Maria i dnes večer požehnala všechny přítomné a všechny náboženské předměty, které jsme přinesli s sebou k požehnání.