Zjevení pro vizionáře Ivana na Podbrdu, 29. 12. 2014

01.01.2015 21:48

Dnes, jako každý den po setkání s Pannou Marií, bych vám chtěl přiblížit a popsat setkání z dnešního večera.

I dnes přišla Panna Maria k nám radostná a veselá a na počátku nás všechny pozdravila svým mateřským pozdravem: „Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje.“ Potom Panna Maria řekla: "Drahé děti i dnes vám chci poděkovat. Děkuji, drahé děti, že jste se rozhodly žít moje poselství. Dnes vás znovu vybízím, abyste se v tomto čase, v tomto milostiplném čase, více modlily za rodiny a proste za evangelizaci rodin. Zvláště se modlete za mladé, ať se Bůh usídlí v rodinách a zaujme první místo, s vámi jsem a modlím se spolu s vámi. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu." 

Potom se Panna Maria určitý čas modlila zde nad všemi námi se vztaženýma rukama, všem nám požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše co jste si vy přinesli k požehnání. Doporučil jsem jí také vás všechny, vaše potřeby, vaše rodiny, všechno to co nosíte ve svých srdcích. A Panna Maria to nejlépe zná, zná naše srdce. Potom se Panna Maria i nadále pokračuje modlit nad námi všemi a v modlitbě odchází ve znamení světla a kříže, s pozdravem: "Jděte v pokoji, drahé děti moje!"