Zjevení pro vizionáře Ivana Dragičeviće z 12.8.2016

22.08.2016 21:52

Zjevení se uskutečnilo u Modrého kříže ve 22 hodin večer. Po zjevení vizionář sděloval to nejdůležitější z tohoto zjevení. 

 

Zjevení se uskutečnilo u Modrého kříže ve 22 hodin večer. Po zjevení vizionář sděloval to nejdůležitější z tohoto zjevení. I dnes večer přišla Panna Maria radostná a veselá. Na počátku nás všechny pozdravila svým mateřským pozdravem – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se určitou dobu modlila nad námi všemi tady a zvláště nad nemocnými. A pak řekla: Drahé děti, dnes vás zvláště vyzývám k vytrvalosti v modlitbě. Modlete se, drahé děti, zvláště za vytrvalost v rodině. Dnes se modlím spolu s vámi za rodiny. Přeji si, drahé děti, svatost v rodinách, aby bylo více svatých rodin, které budou žít, které se budou modlit, které budou žít slova mého Syna a moje poselství, která vám dávám. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria nám požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše co jste si přinesly k požehnání . Potom jsem se modlil za všechny vás, za vaše potřeby a úmysly, zvláště za nemocné a za kněze a Panna Maria se za modlitby vzdalovala do nebe ve znamení zářícího kříže.