Zjevení pro vizionáře Ivana u modrého kříže

26.04.2014 14:50

Ivan Dragičevič je opět v Medžugorji. V pátek 25. 4. měl zjevení u Modrého kříže za přítomnosti členů jeho medžugorské modlitební skupiny a množství poutníků.

Po zjevení Ivan řekl:

"Dnes, jako i po každém setkání s Pannou Marií, bych vám chtěl přiblížit a popsat to nejdůležitější z dnešního večerního setkání s Pannou Marií. I dnes večer, Panna Maria přišla radostná, šťastná, a na počátku nás jako vždy všechny pozdravila svým mateřským pozdravem:„Chvála Kristu, drahé děti moje“ Potom se Panna Maria modlí a vkládá svoje ruce na všechny nás zde po určitou delší dobu. Potom se modlila za vás všechny přítomné nemocné.
Potom Panna Maria řekla:

„Drahé děti, i dnes vás vybízím, modlete se za mír. Otevřte se, drahé děti, míru, modlete se v tomto okamžiku. Zvláště, drahé děti, modlete se za mír ve světě, kde je dnes tolik tísně, tolik nepokoje v lidských srdcích. Modlete se za mír v srdci člověka, a s tím bude i mír ve světě. Já se modlím za vás a přimlouvám se  za vás před svým Synem. Modlete se, drahé děti, modlete se! Děkuji vám, drahé děti, že jste přijaly mou výzvu.“

Tehdy nám Panna Maria všem požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala všechny náboženské předměty. A já jsem potom doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště nemocné a kněze dnes večer zde přítomné. Potom Panna Maria pokračovala v modlitbě a odešla ve znamení Světla a Kříže s pozdravem : „Jděte v pokoji, drahé děti moje.“