ZJEVENÍ PRO VIZIONÁŘE IVANA DRAGIČEVIĆE

20.05.2013 23:10

16. května se vrátil do Medžugorje vizionář Ivan po obvyklém zimním pobytu v USA. Ivan má nadále pravidelné denní zjevení Panny Marie. Kromě toho má i "mimořádná" zjevení, a to při setkání jeho modlitební skupiny skládající se z místních farníků. V pátek 17. 5. se mimořádné zjevení Panny Marie uskutečnilo "za zavřenými dveřmi", pouze pro členy modlitební skupiny. Dnes bylo první veřejné "mimořádné" zjevení pro Ivana a jeho modlitební skupinu.

Zjevení se uskutečnilo ve 22 hodin na Místě zjevení na Podbrdu. Po zjevení vizionář vyprávěl, jak zjevení prožil:

"Panna Maria se dnes zjevila velmi radostná, veselá. Pozdravila svým obvyklým pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se nad námi všemi delší dobu modlila se vztaženýma rukama. Zvláště nad všemi přítomnými nemocnými.  Potom dala Panna Maria poselství - Drahé děti, i dnes, vás zvláštním způsobem vyzývám, v tomto čase milosti se otevřete Duchu Svatému. Drahé děti, nedopouštějte, aby vás vedl svět. Modlete se, vytrvejte v modlitbě. Ať Duch Svatý sestoupí na vaše rodiny, které jsou ve tmě. Matka se modlí spolu s vámi a přimlouvá se u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly mou výzvu.  - Potom Panna Maria všem požehnala a požehnala předměty, které jste přinesli k požehnání. Já jsem jí doporučoval vás všechny, vaše problémy, vaše rodiny, vaše úmysly, zvláště nemocné.
Potom se Panna Maria dále modlila, pozdravila - Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje - a za modlitby se vzdalovala do nebe ve znamení světelného kříže."