Zjevení pro vizionáře Ivana dne 4. 9. 2013

05.09.2013 14:20

„Drahé děti, aby váš život byl novým rozhodnutím pro mír, buďte radostnými nositeli míru a nezapomínejte děkovat, že žijete v čase milosti, který vám Bůh dává skrze moji přítomnost.

Děti, neklamte se, ale využijte tento čas a žádejte dary míru a lásky ve svém životě, a tím způsobem můžete být svědky druhým. Já vám žehnám svým mateřským požehnáním a děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly moji výzvu.“