Zjevení pro vizionáře Ivana a jeho modlitební skupinu z pátku 29. 8. 2014

30.08.2014 00:22

Chtěl bych po tomto setkání s Pannou Marií vám v krátkosti popsat to nejdůležitější z tohoto setkání. I dnes večer Panna Maria přišla radostná, veselá. Pozdravila svým obvyklým pozdravem, pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Modlila se nad námi nadevšemi přítomnými určitou dobu se vztaženýma rukama, zejména nad vámi přítomnými nemocnými. Potom se Panna Maria modlila určitou dobu za mír, za mír ve světě. Potom Panna Maria požehnala nás všechny a všechny předměty, které jste přinesli k požehnání. Já jsem doporučil vás všechny, vaše rodiny, vaše úmysly a zejména nemocné. Potom Panna Maria pokračuje v modlitbě, pozdravila nás svým obvyklým mateřským pozdravem: jděte v pokoji, drahé děti moje, a za modlitby se vzdálila do nebe a zanechala po sobě znamení světelného kříže. Ještě bych znovu zvláště zdůraznil, že se Panna Maria dnes večer dlouho modlila za mír. Děkuji.