Zjevení pro vizionáře Ivana a jeho modlitební skupinu z 12. září 2014

14.09.2014 00:59

Po zjevení vizionář Ivan vyprávěl stručně jako obvykle. 

Panna Maria, podle jeho slov, přišla i tento večer radostná a veselá. Pozdravila mateřským pozdravem, modlila se nad přítomnými se vztaženýma rukama.  Panna Maria všem požehnala a potom se sama modlila delší chvíli za kněze a za duchovní povolání. Ivan jí doporučil všechny přítomné, jejich rodiny, zejména nemocné a ty, kteří se doporučovali do modliteb... Panna Maria se potom sama delší dobu modlila za mír ve světě. Potom se Panna Maria rozloučila a vzdálila se do nebe, zanechala po sobě světlo ve tvaru kříže.