Zjevení pro vizionáře Ivana, 9.května 2016

09.05.2016 23:35

Dnes večer jako vždy po setkání s Pannou Marií vám chci přiblížit to nejdůležitější z tohoto setkání:

I dnes večer přišla Panna Maria radostná a veselá. Všechny nás pozdravila svým mateřským pozdravem - Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se nějakou dobu modlila nad námi nadevšemi a potom se modlila zvláště nad vámi přítomnými nemocnými. A potom Panna Maria řekla: "Drahé děti, i dnes vás znovu vyzývám obnovte moje poselství a žijte moje poselství. A zvláštním způsobem vás dnes vyzývám modlete se za mír. Modlete se za mír, za mír ve světě. Vězte, drahé děti, že jsem s vámi a že jsem blízko vás. Modlete se spolu s matkou. Buďte vytrvalí. Neunavujte se. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu!" Potom nám Panna Maria všem požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše, co jste vy přinesli k požehnání. Já jsem doporučil vás všechny, vaše úmysly, vaše potřeby. Zvláště jsem doporučil nemocné. Potom se Panna Maria i dále modlila nad všemi námi a při té modlitbě odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem : Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.