Zjevení pro vizionáře Ivana, 12.května 2017

14.05.2017 21:56

Po dlouhé zimní pauze se vizionář Ivan Dragičević opět vrátil do rodného Medžugorje. 

Po dvou mimořádných zjeveních v rámci schůzek jeho modlitební skupiny,které proběhly za zavřenými dveřmi v pátek 5.5. a v pondělí 8.5., měl 12. května vytoužené zjevení, kterého se mohli účastnit všichni zájemci. Zjevení se uskutečnilo při schůzce modlitební skupiny u Modrého kříže. 

 

Po zjevení vizionář vyprávěl :

Panna Maria na počátku pozdravila svým obvyklým pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje, potom se Panna Maria nějakou delší chvíli modlila se vztaženýma rukama nad námi všemi a potom se modlila zvláště nad všemi zde přítomnými nemocnými. Potom Panna Maria řekla:

„Drahé děti, i dnes vás v tomto milostném čase chci vyzvat, abyste se otevřely, otevřely svoje srdce. Zvláště vás vybízím, abyste se více modlily ve svých rodinách, abyste obnovovaly svoje rodiny. Otevřte se, drahé děti, Duchu svatému, ať vás On vede a ať On vede vaše rodiny. Vy jste potřební, proto – modlete se a otevírejte se. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu.

Potom nám Panna Maria všem požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše, co jste vy přinesli k požehnání.  Doporučil jsem také vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny. A zvláště nemocné. Potom Panna Maria pokračovala v modlitbě a odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem - jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.