Zjevení pro vizionáře Ivana

24.02.2015 00:59

V ponděllí, 23.února 2015, se uskutečnilo zjevení Panny Marie pro vizionáře Ivana a jeho modlitební skupinu u Modrého kříže na úpatí Podbrda. Vizionář Ivan přiletěl minulý týden z Ameriky. Má nadále každodenní pravidelná zjevení a kromě toho ještě zjevení při setkání jeho modlitební skupiny skládající se z medžugorských farníků. Tohoto večera bylo zjevení opět veřejné. Po zjevení vizionář jako obvykle sděloval informace ze zjevení. Vyprávěl přibližně toto:

Panna Maria se zjevila i tentokrát velmi radostná. Pozdravila obvyklým pozdravem - Pochvále buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se nad námi přítomnými modlila se vztaženýma rukama. Všem požehnala, požehnala všechny předměty, které jste si přinesli k požehnání. Modlila se zejména nad přítomnými nemocnými. Potom dala Panna Maria poselství ve kterém nás žádá, abychom se v tomto milostiplném čase, který nadchází, více modlili ve svých domovech, a to zejména s dětmi. Abychom se více modlili za uskutečnění úmyslů Panny Marie, a to zvláště za uskutečnění míru. Panna Maria na závěr poselství jako obvykle poděkovala, že jsme přijali její výzvu. 

Ivan jí doporučoval nás všechny, naše ůmysly, naše rodiny, a Panna Maria se dále modlila. Rozloučila se a vzdálila do nebe ve znamení zářícího kříže.