Zjevení pro Mirjanu Dragićević-Soldo 18. března 2023.

18.03.2023 21:27

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila poslední desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou ročněm a to 18. března. Tak tomu bylo po celé roky i dnes. Zjevení začalo v 13,33 h a trvalo do 13,39 h.

Panna Maria svěřila Mirjaně toto poselství:

''Drahé děti, vybízím vás, abyste skrze modlitbu a milosrdenství co nejlépe poznaly mého Syna,  abyste se čistým a otevřeným srdcem naučily poslouchat. Abyste poslouchaly co vám můj Syn říká, abyste duchovně prohlédly. Abyste jako jeden Boží lid ve společenství s mým Synem, svým životem svědčily o pravdě. Modlete se, děti moje, abyste společně s mým Synem všem  svým bratřím a sestrám mohly přinášet jenom mír, radost a lásku. Já jsem s vámi a žehnám vám mateřským požehnáním.''

(Přeloženo z Medjugorje.hr)