Zjevení pro Jakova Čolo 25. 12. 2016

26.12.2016 09:46

Při posledním pravidelném zjevení 12. září 1998, 

řekla Panna Maria Jakovovi Čolo, 

že bude mít zjevení jednou do roka a to 25. prosince, na Hod Boží vánoční. 

Tak tomu bylo i letos.

 

Zjevení začalo ve 14,20 a trvalo 10 minut. 

 

Jakov potom předal poselství:

 

      "Drahé děti! Dnes, v tento milostiplný den, vás zvláštním způsobem vybízím, abyste se modlily za mír. Děti, já jsem sem přišla jako Královna míru a tolikrát jsem vás vyzývala, abyste se modlily za mír. Ale, děti, vaše srdce mír nemají. Hřích  vám brání, abyste se v plnosti otevřely milosti a míru, který vám Bůh chce darovat. Abyste žily mír, děti moje, máte nejdříve mít mír ve svých srdcích a být plně odevzdáni Bohu a Jeho vůli. Nehledejte mír a radost v pozemských věcech, protože to je všechno pomíjející. Tíhněte k opravdovému milosrdenství a míru, který přichází jen od Boha a jenom tak vaše srdce bude naplněné pravou radostí a jen tím způsobem se budete moci stát svědky míru v tomto neklidném světě. Já jsem vaše matka a přimlouvám se před svým Synem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

 

(www.medjugorje.hr)