Zjevení pro Ivana Dragičeviće, pátek 24. 5. 2013

24.05.2013 17:29

(medjugorje-info.com)

Nejdůležitější ze setkání s Pannou Marií podle bezprostředního sdělení vizionáře Ivana:

I dnes večer přišla Panna Maria velmi radostná a veselá. Na počátku nás všechny pozdravila svým mateřským pozdravem: „Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje“. Potom se Panna Maria zvláště modlila určitý čas nad vámi zde přítomnými nemocnými a potom se určitou dobu modlila se vztaženýma rukama nad námi všemi zde přítomnými. Potom se Panna Maria delší dobu modlila dnes zvláště za mír v rodinách a za svatost v rodině. Potom jsem jí doporučil vás všechny, všechny vaše pořeby, všechny vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště nemocné.

Potom následoval soukromý rozhovor můj s ní a její se mnou. Ten zůstane jen mezi námi. Potom rozhovoru Panna Maria za modlitby odešla. Odcházela ve znamení zářícího kříže s pozdravem: "Jděte v pokoji, drahé děti moje."