Zjevení pro Ivana a jeho modlitební skupinu z 29. května

09.06.2017 11:37

 

Na počátku Panna jako obvykle pozdravila svým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se Panna Maria začala hned modlit. Modlila se nad námi, zejména nad vámi přítomnými nemocnými.  A potom řekla:

Drahé děti, i dnes vás chci vyzvat, abyste Boha dávali ve svém životě na první místo, abyste Boha dávali ve své rodině na první místo, přijměte Jeho slova, slova Evangelia, a žijte je ve svém životě,  ve svých rodinách. Drahé děti, zvláštním způsobem vás zvu v této době na mši svatou a Eucharistii, čtete Písmo svaté více ve svých rodinách se svými dětmi. Děkuji  vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly moji výzvu.

Potom nám Panna Maria všem požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše co jste přinesly k požehnání. Potom jsem jí já doporučil vás všechny, vaše úmysly, vaše potřeby, vaše rodiny, zejména nemocné i staré, kteří se zvláštním způsobem doporučili do modliteb. Potom Panna Maria nějakou chvíli pokračovala v modlitbě a za modlitby odchází  ve znamení  světelného kříže s pozdravem: Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.