Život medžugorské farnosti v zimních dnech

07.01.2017 16:06

 

Po vánocích a novoročních svátcích Medžugorje vstoupilo do období odpočinku charakterizovaném klidnou a tichou  modlitbou farníků, františkánů, sester františkánek, zaměstnanců a spolupracovníků.

Ve farnosti pobývá malý počet poutníků vyhledávajících setkání s Ježíšem a Marií v osobní modlitbě na kopcích, v kostele a v kapli klanění.

Svátostný a pastorační život farnosti probíhá beze změn. Každé odpoledne je v kapli příležitost k tiché adoraci, v podvečer příležitost ke zpovědi, v pátek křížová cesta na Križevaci a v neděli ve 14 hodin společná modlitba Růžence na Podbrdu. Každého 25. v měsíci je celonoční eucharistické klanění v kostele.

Medžugorský farní úřad proto oslovuje farníky, aby si v tomto klidném odpočinkovém období udělali častěji čas na společnou modlitbu v kostele a děkovali tak dobrému Bohu za všechny milosti, které uděluje na přímluvu Královny Míru. (podle www.medjugorje.hr) 

(slike)