Zemřel jeden z medžugorských kněží

18.04.2020 17:46

V noci z pátku 17. na sobotu 18. dubna 2020, v Univerzitní klinické nemocnici v Mostaru, odevzdal svoji  ušlechtilou duši Bohu, jeho služebník, kněz a náš bratr fra Ante Kutleša v 77. roku života, 58. roce řeholního života a 52. roce kněžství.

Františkánský hábit oblékl v klášteře na Humci (nedaleko od Medžugorje), kde složil také své první sliby v roce 1963, slavnostní sliby složil 15. dubna 1968 ve Fuldě (Německo) a na kněze byl vysvěcen 8.2. 1969 v Königsteinu v Německu). Kněžskou službu zahájil jako duchovní pomocník v Konjicu od března 1970 do září 1973. Potom se stal misionářem v Zürichu a od r. 1975. je misionářem v Kongu a dále v Kamina do r. 1998., kde plnil funkci místního qardiana. V r..1998 přešel do Kimunga, kde zůstal do června 2017, kdy se vrátil do hercegovinské  provincie. Službu zpovědníka a farního vikáře ve farnosti sv. Jakuba Apoštola st. v Medžugorji vykonával od září 2017 až do své smrti.

Pohřební obřady v souladu se současným zákazem shromažďování v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirusem, proběhnou v nejužším kruhu františkánského společenství a rodiny.

V naději na vzkříšení, dobrému Bohu doporučujeme svého bratra a jeho nesmrtelnou duši! 

Pokoj věčný, daruj mu Pane!