Ze zjevení pro vizionáře Ivana Dragičeviće ze 2.9.2016

02.09.2016 23:43

Na Podbrdu, na místě zjevení, se i dnes ve 22 hodin zjevila Panna Maria vizionáři Ivanovi při setkání jeho modlitební skupiny. Jak vizionář Ivan po zjevení vyprávěl, zjevila se Panna Maria radostná a veselá. Modlila se nad přítomnými, zejména nad nemocnými. Dala poselství, abychom se modlili za kněze a za duchovní povolání v Církvi. 

Řekla: Modlete se, drahé děti, modlete se, modlete se za moje pastýře, aby vedli moji Církev, moje stádo.

 Pak se Panna Maria nějakou dobu sama modlila za kněze, potom požehnala a požehnala vše co jste si přinesli k požehnání. Pak jsme se modlili za vás vaše přání, za vaše potřeby, za vaše rodiny, za vše co nosíte ve svém srdci. Panna Maria jistě nejlépe zná vaše přání a vaše potřeby. Potom se Panna Maria modlila nad námi všemi přítomnými a vzdalovala se do nebe s pozdravem jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.